Főoldal
Meghívó!


A meghívó a képre kattintva nagyítható!
 
Meghívó!
 
Májusi - Pünkösdi Hírek
A Berettyóújfalui Református Egyházközség, a
Diószegi Kis István Református Általános Iskola és a Szivárvány Református Óvoda
Májusi - Pünkösdi Hírei

Május 7. édesanyák vasárnapja. 9,00 órakor ünnepi Istentisztelet lesz az Imaházban, 10,00 órakor a Templomban, a Diószegi Kis István Református Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola diákjainak szolgálatával.

Május 18. csütörtök, vetélkedő a térség középiskolái között a reformáció 500. évfordulója alkalmából, a Bihari Múzeumban.

Május 19-én pénteken Szeretethíd Kárpát – Medencei Református Önkéntes Nap. Gyülekezés és regisztráció 8,30 órától a Református Templomban, megnyitó 9,00 órakor (pünkösdi gyermeknap; lelki szolgálatok a Fényes Házban és a Mátyás utcai otthonban; virágültetés; plakátok eltávolítása; szemétszedés; a Bajcsy Zsilinszky, a Bessenyei és a József Attila lakótelepek és iskolák környékének rendbe tétele; stb…, 11,00 órakor Szeretetvendégség a Kálvin tér 3. sz. alatti Gyülekezeti Teremben  résztvevők számára).

Május 20-án szombaton délután 16,00 órakor jótékonysági koncert lesz Templomunk felújításáért, Tornyi Blanka énekművész és Fejszés Dániel kántor szolgálatával. Helyszín: Református Templom.

Május 21-én, vasárnap délelőtt 10,00 órakor, a Szivárvány Református Óvoda szolgál a Templomban, a Reformáció 500. évfordulója alkalmából.

Május 15-23. hétfő – kedd, Berettyóújfalu Város Napi Rendezvények. Szombaton rendezvények a Szent István téren. Kedden délelőtt 9,30 órakor koszorúzás Báthory Gábor szobránál, 10,00 órakor Ünnepi Képviselőtestületi Ülés. Helyszín: Makk Kálmán Mozi.

Május 25. Áldozócsütörtök, a Mennybemenetel ünnepe, 9,00 órakor Istentisztelet lesz az Imaházban, 10,00 órakor a Templomban.

Május 29 – június 1-ig, hétfőtől – csütörtökig lesznek bűnbánati alkalmaink délután 16,00 órakor a Wesselényi utcai Imaházban, 17,00 órakor a Kálvin téri gyülekezeti teremben.

Május 30-án kedden délután 14,00 órakor Pünkösdi Istentiszteletet tartunk a Mátyás utcai Szociális Otthonban a gyülekezet szolgálatával.

Június 2-án pénteken délután 16,00 órakor lesz a Szivárvány Református Óvoda nagycsoportosainak ballagási ünnepsége az óvodában.

Június 3-án szombaton délután 15,00 órakor Konfirmációi Ünnepi Istentisztelet lesz a Templomban, konfirmandus testvéreink hitvallás és fogadalomtétele.

Június 4-én
Pünkösd vasárnap délelőtt 9,00 órakor lesz úrvacsorás Istentisztelet az Imaházban, 10,30 órakor a Templomban (konfirmált testvéreink első úrvacsora vétele).
Délután 14,00 órakor úrvacsorás Istentisztelet a Fényes Házban a gyülekezet szolgálatával. 15,00 órakor Istentisztelet az Imaházban.

Június 5-én, Pünkösd hétfőn délelőtt 9,00 órakor Istentisztelet az Imaházban, 10,00 órakor a Templomban.

Június 8-án
csütörtökön családi nap lesz a Szivárvány Református Óvodában.

Június 16-án pénteken délután 16,00 órakor lesz a Diószegi Kis István Református Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola végzős diákjainak ballagási ünnepi Istentisztelete a Templomban.

Szervezés alatt van: Nagyszalonta, Temesvár, Arad, nyári gyülekezeti kirándulás, Arany János születésének 200. évfordulója alkalmából.
Egyéb hétközi és hétvégi alkalmaink a megszokott rend szerint lesznek.
Minden alkalmunkra nagy szeretettel hívjuk és várjuk
Kedves Testvéreinket!
www.reformatusbujfalu.hu    www.dioszegi-refi.hu
Áldott, Békés Pünkösdi Ünnepeket Kívánunk!
 
Áprilisi - Húsvéti hírek

A Berettyóújfalui Református Egyházközség a

Diószegi Kis István Református Általános Iskola és a

Szivárvány Református Óvoda  áprilisi - húsvéti  hírei 

Április 7-én pénteken délután 13,00 órától  zsoltár, dicséret és népdal éneklő verseny, valamint rajzverseny lesz a Diószegi Kis István Református Általános Iskolában.    

Április 8-án szombaton gyülekezeti találkozó lesz Balmazújvárosban a Bihari, a Debreceni és a Hajdúvidéki Egyházmegye gyülekezetei számára, a reformáció 500. évfordulója alkalmából.  

Április 9-én Virágvasárnap, Istentisztelet van 09,00 órakor az Imaházban, 10,00 órakor a Templomban, 14,00 órakor a Fényes Ház Idősek Otthonában és 15,30 órakor a Kórházban. 

Nagyheti bűnbánati alkalmaink április 11-től - 14-ig (keddtől – péntekig lesznek) délután 16,00 órakor az Imaházban, 17,00 órakor a Kálvin téri Gyülekezeti Teremben. 

Április 11-én kedden délután  14,00 órakor tartunk Húsvéti Istentiszteletet a Mátyás utcai  Szociális Otthonban a Gyülekezet szolgálatával. (Gyülekező délután 13,30-kor a Kálvin téri Gyülekezeti Teremben). 

Április 12-én szerdán délután  14,00 órakor lesz Húsvéti Istentisztelet a Kórházban a Gyülekezet szolgálatával. (Gyülekező délután 13,30-kor a Kálvin téri gyülekezeti teremben). 

Április 14-én Nagypénteken délelőtt 09,00 órakor az Imaházban, 10,00 órakor a Templomban lesz Istentisztelet, délután 16,00 órakor bűnbánati alkalom az Imaházban, 17,00 órakor a Kálvin téri Gyülekezeti Teremben.

Április 16-án, Húsvét vasárnap délelőtt 09,00 órakor Úrvacsorás Istentisztelet van az Imaházban, 10,30-kor a Templomban (a Szivárvány Református Óvoda kórusának szolgálatával). Délután 14,00 órakor Úrvacsorás Istentiszteletet tartunk a Fényes Ház Idősek Otthonában a Gyülekezet szolgálatával. (Gyülekező a Fényes Házban). Délután 15,00 órakor Istentisztelet az Imaházban, 15,30-kor a Kórházban. 

Április17-én, Húsvét hétfőn az Imaházban 09,00 órai kezdettel, a Templomban 10,00 órai kezdettel lesznek ünnepzáró alkalmaink.

Április 20-21. (csütörtök és péntek) beiratkozás a Diószegi Kis István Református Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola szeptemberben induló angol – informatika szakára. 

Április 30-án vasárnap 11,00 órakor a Berettyószentmártoni Református Templomban a Szivárvány Református Óvoda szolgál.

A tavasz folyamán kerül sor jelentkezésre, az Állami Iskolák 1-8 osztályaiban folyó református hit és erkölcstan órákra.

Április hónapban kerül sor a Diószegi Kis István Református Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola elsős diákjainak iskolapolgárrá avatására.

 Minden alkalmunkra nagy szeretettel hívjuk és várjuk

Kedves Testvéreinket!

www.reformatusbujfalu.hu         www.dioszegi-refi.hu

 

Áldott, békés húsvéti ünnepeket kívánunk!

 
Egyetemes Imahét
 
ADVENTI - KARÁCSONYI KÖRLEVÉL

 

AVENTI - KARÁCSONYI  KÖRLEVÉL

„Dicsőség a magasságos mennyekben az Istennek,
és e földön békesség, és az emberekhez jóakarat!”

 

Kedves Testvéreink!

      Krisztus Urunk születésének 2016. és Egyházközségünk fennállásának 426. évfordulóján nagy szeretettel hívjuk és várjuk Testvéreinket, Adventi és Karácsonyi Ünnepi alkalmainkra. Hálát adunk az Örökkévaló Istennek, hogy ebben az esztendőben is megtartott bennünket, folytathattuk felújítási munkálatainkat és missziói alkalmainkat is.

       Az esztendő végén hálásan megköszönjük gyülekezetünk tagjainak és minden jókedvű adakozónak a különféle célokra tett felajánlásait, adományait (az Egyházközség számlaszáma: 11738046 – 20020543 OTP. Bank Nyrt.). Hálás szívvel mondunk köszönetet mindenkinek egyházunk fenntartására adott hozzájárulásáért (az egyházfenntartói járulék befizethető a Kálvin tér 3. sz. alatti Lelkészi Hivatalban vagy csekken is), perselyes és egyéb adományaiért. Köszönjük az úrvacsorai jegyekre, templomfelújításra, vakációs bibliahétre, konfirmációra, az ifjúsági hétre és ifjúságunk nyári táborozására nyújtott támogatást. Köszönettel tartozunk a gyermekek és az idősek karácsonyi csomagjára (400 db.) nyújtott segítségért. Ebben a tanévben 776 gyermek tanul református hittant, heti 62 hittanórában. Természetesen nem feledkezhetünk meg a nem anyagi jellegű segítségről sem, hiszen a sok kétkezi munkáért és a különböző alkalmakon való tevékeny részvételért szintén köszönettel tartozunk. „ …megemlékezve az Úr Jézus szavairól, mert Ő mondta: Nagyobb boldogság adni, mint kapni.” (Apostolok Cselekedetei 20.: 35).

      Támogattuk a Magyarországi Református Egyház Szeretetszolgálatát, a Nyilas Misi Karácsonya (162db) és az Egy Doboznyi Szeretet programot (77db). A gyűjtésben részt vettek gyülekezetünk tagjai, Berettyóújfalu Város Polgármesteri Hivatala, iskolánk, óvodánk, az állami fenntartású általános iskolák és a város polgárai. Valamint támogattuk a Biblia kiadását, a Magyar Bibliatársulatot. Megköszönjük a Magyarországi Református Egyház támogatását is, technikai száma: 0066

      Nagytiszteletű Orosz Béláné lelkipásztor azzal a kéréssel fordult főtiszteletű Dr. Fekete Károly püspök úrhoz, hogy vonja vissza berettyóújfalui beosztott lelkészi kirendelését. Nagytiszteletű asszony 2016. március 01-től egyházmegyei missziói lelkész, április 01-től pedig mezősasi helyettes lelkész is lett. Helyére főtiszteletű Dr. Fekete Károly püspök úr július 01-től, nagytiszteletű Kozma Mihályné lelkipásztort rendelte ki gyülekezetünkbe beosztott lelkésznek és a Diószegi Kis István Református Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskolába vallástanárának. Életükre, szolgálatukra, szeretteikre Isten gazdag áldását kívánjuk Egyházközségünk nevében.


Isten kegyelméből az elmúlt esztendők alatt több nagy összegű felújítási munkát tudtunk elvégezni Templomunkon nagy részben pályázati forrásokból, összefogva Berettyóújfalu Város Önkormányzatával:

       2011-ben a Templomhajó feletti tetőszerkezet cseréje 45.520.010-Ft volt. Ez a pályázat 15 %-os önerőt igényelt (6.734.515-Ft), melyet az Egyházközség a közbeszerzői díjjal együtt (625.000-Ft), önerőből gazdálkodott ki. 2015-ben a Templom toronysisakjának helyreállítása, a károsult fa fedélszéki elemeinek cseréje, valamint a Templom körül az esővizet elvezető szivárgó építése és utólagos falszigetelés 39.090.600-Ft volt. Ebben a pályázatban az Egyházközség a közbeszerzői díjat (381.000-Ft) és a műszaki ellenőrzés díját (609.600-Ft), önerőből gazdálkodta ki. Szintén 2015-ben került sor a Templomhajó feletti mennyezeti nádvakolat cseréjére, valamint a födémgerendák megerősítésére 12.584.000-Ft összegben, melyben (4.584.000-Ft-os) egyházkerületi támogatás is volt. Ugyanebben az évben Templomunk toronyórája teljes belső felújításon esett át 393.700-Ft összegben, két presbiter testvérünk adományából.  Köszönet minden jókedvű adakozónak, az Egyházkerületnek, Egyházmegyének és a Város Önkormányzatának.
2015. novemberében az Emberi Erőforrások Minisztériuma pályázatot írt ki egyházi közösségi központok felújítására, amelyet benyújtottunk 5.000.000-Ft-os összegben, a Kálvin tér 3. sz. alatti gyülekezeti közösségi központ részleges felújítására. Ez forráshiány miatt nem nyert támogatást.

2015. november végén a Miniszterelnökség adatszolgáltatást kért minden gyülekezettől az elmúlt évek pályázati felújításaival kapcsolatosan. Egyben adatszolgáltatást kért a Miniszterelnökség minden még előttünk lévő 30.000.000-Ft-ot meghaladó fejlesztési, felújítási tervekről (Templomunk további felújítását, a Liszt Orgonát és a Kálvin tér 3. sz. alatti gyülekezeti központ teljes felújítását, kávéháztól a kántori lakásig tüntettük fel).
   

Bővebben...
 
<< Első < Előző 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Következő > Utolsó >>

Találatok 11 - 20 / 84