Főoldal
Egyetemes Imahét
 
ADVENTI - KARÁCSONYI KÖRLEVÉL

 

AVENTI - KARÁCSONYI  KÖRLEVÉL

„Dicsőség a magasságos mennyekben az Istennek,
és e földön békesség, és az emberekhez jóakarat!”

 

Kedves Testvéreink!

      Krisztus Urunk születésének 2016. és Egyházközségünk fennállásának 426. évfordulóján nagy szeretettel hívjuk és várjuk Testvéreinket, Adventi és Karácsonyi Ünnepi alkalmainkra. Hálát adunk az Örökkévaló Istennek, hogy ebben az esztendőben is megtartott bennünket, folytathattuk felújítási munkálatainkat és missziói alkalmainkat is.

       Az esztendő végén hálásan megköszönjük gyülekezetünk tagjainak és minden jókedvű adakozónak a különféle célokra tett felajánlásait, adományait (az Egyházközség számlaszáma: 11738046 – 20020543 OTP. Bank Nyrt.). Hálás szívvel mondunk köszönetet mindenkinek egyházunk fenntartására adott hozzájárulásáért (az egyházfenntartói járulék befizethető a Kálvin tér 3. sz. alatti Lelkészi Hivatalban vagy csekken is), perselyes és egyéb adományaiért. Köszönjük az úrvacsorai jegyekre, templomfelújításra, vakációs bibliahétre, konfirmációra, az ifjúsági hétre és ifjúságunk nyári táborozására nyújtott támogatást. Köszönettel tartozunk a gyermekek és az idősek karácsonyi csomagjára (400 db.) nyújtott segítségért. Ebben a tanévben 776 gyermek tanul református hittant, heti 62 hittanórában. Természetesen nem feledkezhetünk meg a nem anyagi jellegű segítségről sem, hiszen a sok kétkezi munkáért és a különböző alkalmakon való tevékeny részvételért szintén köszönettel tartozunk. „ …megemlékezve az Úr Jézus szavairól, mert Ő mondta: Nagyobb boldogság adni, mint kapni.” (Apostolok Cselekedetei 20.: 35).

      Támogattuk a Magyarországi Református Egyház Szeretetszolgálatát, a Nyilas Misi Karácsonya (162db) és az Egy Doboznyi Szeretet programot (77db). A gyűjtésben részt vettek gyülekezetünk tagjai, Berettyóújfalu Város Polgármesteri Hivatala, iskolánk, óvodánk, az állami fenntartású általános iskolák és a város polgárai. Valamint támogattuk a Biblia kiadását, a Magyar Bibliatársulatot. Megköszönjük a Magyarországi Református Egyház támogatását is, technikai száma: 0066

      Nagytiszteletű Orosz Béláné lelkipásztor azzal a kéréssel fordult főtiszteletű Dr. Fekete Károly püspök úrhoz, hogy vonja vissza berettyóújfalui beosztott lelkészi kirendelését. Nagytiszteletű asszony 2016. március 01-től egyházmegyei missziói lelkész, április 01-től pedig mezősasi helyettes lelkész is lett. Helyére főtiszteletű Dr. Fekete Károly püspök úr július 01-től, nagytiszteletű Kozma Mihályné lelkipásztort rendelte ki gyülekezetünkbe beosztott lelkésznek és a Diószegi Kis István Református Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskolába vallástanárának. Életükre, szolgálatukra, szeretteikre Isten gazdag áldását kívánjuk Egyházközségünk nevében.


Isten kegyelméből az elmúlt esztendők alatt több nagy összegű felújítási munkát tudtunk elvégezni Templomunkon nagy részben pályázati forrásokból, összefogva Berettyóújfalu Város Önkormányzatával:

       2011-ben a Templomhajó feletti tetőszerkezet cseréje 45.520.010-Ft volt. Ez a pályázat 15 %-os önerőt igényelt (6.734.515-Ft), melyet az Egyházközség a közbeszerzői díjjal együtt (625.000-Ft), önerőből gazdálkodott ki. 2015-ben a Templom toronysisakjának helyreállítása, a károsult fa fedélszéki elemeinek cseréje, valamint a Templom körül az esővizet elvezető szivárgó építése és utólagos falszigetelés 39.090.600-Ft volt. Ebben a pályázatban az Egyházközség a közbeszerzői díjat (381.000-Ft) és a műszaki ellenőrzés díját (609.600-Ft), önerőből gazdálkodta ki. Szintén 2015-ben került sor a Templomhajó feletti mennyezeti nádvakolat cseréjére, valamint a födémgerendák megerősítésére 12.584.000-Ft összegben, melyben (4.584.000-Ft-os) egyházkerületi támogatás is volt. Ugyanebben az évben Templomunk toronyórája teljes belső felújításon esett át 393.700-Ft összegben, két presbiter testvérünk adományából.  Köszönet minden jókedvű adakozónak, az Egyházkerületnek, Egyházmegyének és a Város Önkormányzatának.
2015. novemberében az Emberi Erőforrások Minisztériuma pályázatot írt ki egyházi közösségi központok felújítására, amelyet benyújtottunk 5.000.000-Ft-os összegben, a Kálvin tér 3. sz. alatti gyülekezeti közösségi központ részleges felújítására. Ez forráshiány miatt nem nyert támogatást.

2015. november végén a Miniszterelnökség adatszolgáltatást kért minden gyülekezettől az elmúlt évek pályázati felújításaival kapcsolatosan. Egyben adatszolgáltatást kért a Miniszterelnökség minden még előttünk lévő 30.000.000-Ft-ot meghaladó fejlesztési, felújítási tervekről (Templomunk további felújítását, a Liszt Orgonát és a Kálvin tér 3. sz. alatti gyülekezeti központ teljes felújítását, kávéháztól a kántori lakásig tüntettük fel).
   

Bővebben...
 
Karácsonyi Ünnepi Istentisztelet
 
ME G H Í V Ó !


A meghívó a képre kattintva megnyitható!
 
EGY DOBOZNYI SZERETET
A Magyar Református Szeretetszolgálat ebben az esztendőben is megszervezi az élelmiszergyűjtési programot azzal a céllal, hogy segítséget nyújtsanak az arra leginkább rászorultaknak, tartós élelmiszerek kiosztásával.
Töltsünk együtt reményt most kék vödrök helyett dobozba. Az üres dobozok átvehetőek a Berettyóújfalui Református Egyházközség hivatali helyiségében 08,00 – 12,00-ig, Kálvin tér 3. szám alatt. December 06. kedd reggelig lehet azokat megtöltve visszahozni. Tel: 54-402-619

A Magyar Református Szeretetszolgálat csomaggyűjtést szervez Nyilas Misi Karácsonya címmel, hátrányos helyzetű gyerekek számára. Cipős dobozba zárt szeretet.
Töltsünk meg egy cipős dobozt olyan ajándékokkal, aminek saját gyermekünk is örülne. A dobozon tüntessük fel, hogy milyen korú és nemű gyermeknek szánjuk az ajándékot. A dobozokat december 06-ig keddig várjuk szeretettel a Berettyóújfalui Református Egyházközség hivatali helyiségébe 08,00 – 12,00-ig,  Kálvin tér 3. sz. alá. Tel.: 54-402-619

 
 
 
Novemberi Hírek
A  Berettyóújfalui  Református  Egyházközség Novemberi Hírei
 „Boldog az a nemzet, amelynek Istene az Úr, az a nép, amelyet örökségül választott.” (Zsoltárok 33:12)

- A Diószegi Kis István Református Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola, iskolára előkészítő foglalkozásokat tart minden kedden délután 4 órakor az iskola földszinti tantermeiben. A foglalkozásokba bármikor be lehet kapcsolódni.

- November 8-11-ig, keddtől – péntekig lesznek bűnbánati alkalmaink délután 16,00 órakor a Wesselényi utcai Imaházban, 17,00 órakor a Kálvin téri gyülekezeti teremben.

- A Nagyrábéi Református Egyházközség szeretettel meghívja gyülekezetünket november 12-én szombaton délután 14,00 órára a Nagyrábéi Református Templomba lelkészbeiktató ünnepi Istentiszteletre. Igét hirdet: Dr. Fekete Károly, a Tiszántúli Református Egyházkerület püspöke. Kis Dávid megválasztott lelkipásztort beiktatja Nagy Zsolt, a Bihari Református Egyházmegye esperese.

- November 13-án vasárnap délelőtt 9,00 órakor lesz úrvacsorás Istentisztelet az Imaházban, 10,00 órakor a Templomban, új bor ünnepe alkalmából.

- November 13-án vasárnap délután 13,30 – 16,00-ig presbiteri találkozó lesz Komádiban, a Tiszántúli Református Egyházkerület szervezésében. Címe: Isten hatalmának érvényesülése Krisztusban a világ fölött. Előadók: Dr. Fekete Károly, a Tiszántúli Református Egyházkerület püspöke és Dr. Kovács Krisztián, Berettyóújfalu – Szentmártoni lelkipásztor.

- November 16-án szerdán érkeznek a Gáborján – Szentpéterszegi egyházközségek tagjai, gyülekezeti találkozóra. 17,00 órakor Istentisztelet lesz a Templomban, igét hirdet Tóth József lelkész, ezt követően szeretetvendégséget tartunk.

- November közepén lesz a Diószegi Kis István Református Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola elkészült új közösségi termének átadó ünnepsége.

- November 26-án szombaton 09,00 – 14,30-ig generációk közti találkozó lesz Biharkeresztesen, a Tiszántúli Református Egyházkerület szervezésében. Címe: Az én egyháztörténetem. Nyitóáhítat: Nagy Zsolt, a Bihari Református Egyházmegye esperese. Előadás: Dr. Fekete Károly, a Tiszántúli Református Egyházkerület püspöke.

- November 27-én Advent I. vasárnapján délelőtt 9,00 órakor lesz Istentisztelet az Imaházban, 10,00 órakor a Templomban, 14,00 órakor a Fényes Házban, 15,30-kor a Kórházban. Délután adventi gyertyagyújtás a szent István téren, gyülekezeti szolgálattal.

- December 4-én Advent II. vasárnapján délelőtt 9,00 órakor lesz Istentisztelet az Imaházban, 10,00 órakor a Templomban, 14,00 órakor a Fényes Házban, 15,30-kor a Kórházban. Délután adventi gyertyagyújtás a szent István téren, gyülekezeti szolgálattal.

 - December elején adventi játszóház lesz óvodások és iskolások számára a Kálvin tér 3. sz. alatti gyülekezeti központban.

 Egyéb alkalmaink a megszokott rend szerint lesznek.
Minden alkalmunkra nagy szeretettel hívjuk és várjuk Kedves Testvéreinket!

Áldáskívánással: A Berettyóújfalui Református Egyházközség
www.reformatusbujfalu.hu
 
<< Első < Előző 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Következő > Utolsó >>

Találatok 21 - 30 / 90