Főoldal
ADVENTI - KARÁCSONYI KÖRLEVÉL

ADVENTI - KARÁCSONYI  KÖRLEVÉL

„Az angyal pedig ezt mondta nekik: Ne féljetek, mert íme,
hirdetek nektek nagy örömet, amely az egész nép öröme lesz:
Üdvözítő született ma nektek, aki az Úr Krisztus a Dávid városában”
(Lukács evangéliuma 2. rész 10,11. vers)

Kedves Testvéreink!
      Krisztus Urunk születésének 2014. és Egyházközségünk fennállásának 424. évfordulóján nagy szeretettel hívjuk és várjuk Testvéreinket, Adventi és Karácsonyi Ünnepi alkalmainkra. Hálát adunk az Örökkévaló Istennek, hogy megtartott bennünket, folytathattuk Templomunk felújítását és missziói alkalmainkat is.


       Az esztendő végén hálásan megköszönjük gyülekezetünk tagjainak és minden jókedvű adakozónak a különféle célokra tett felajánlásait, adományait (az Egyházközség számlaszáma: 11738046 – 20020543 OTP. Bank Nyrt.). Hálás szívvel mondunk köszönetet mindenkinek egyházunk fenntartására adott hozzájárulásáért (az egyházfenntartói járulék befizethető a Kálvin tér 3. sz. alatti Lelkészi Hivatalban vagy csekken is), perselyes és egyéb adományaiért. Köszönjük az úrvacsorai jegyekre, templomfelújításra, vakációs bibliahétre, konfirmációra, az ifjúsági hétre és ifjúságunk nyári táborozására nyújtott támogatást. Köszönettel tartozunk a gyermekek és az idősek karácsonyi csomagjára nyújtott segítségért. Ebben a tanévben 541 hittanosunk van, heti 46 hittanórában. Természetesen nem feledkezhetünk meg a nem anyagi jellegű segítségről sem, hiszen a sok kétkezi munkáért és a különböző alkalmakon való tevékeny részvételért szintén köszönettel tartozunk. „ …megemlékezve az Úr Jézus szavairól, mert Ő mondta: Nagyobb boldogság adni, mint kapni.” (Apostolok Cselekedetei 20.: 35).


Bővebben...
 
Jótékonysági koncert
 
Adventi Játszóház
 
HALOTTAK NAPI EMLÉKEZŐ ISTENTISZTELETEK
HALOTTAK  NAPI
EMLÉKEZŐ   ISTENTISZTELETEK
A  TEMETŐKBEN   NOVEMBER  1-ÉN  SZOMBATON

TÉGLAPARTI  TEMETŐ:
DÉLELŐTT  11   ÓRA
ÖKUMENIKUS   ISTENTISZTELET
Papp Dániel, Baptista Lelkész
Majláth József, Református Lelkész
 
                                             
CSENDES  TEMETŐ:
DÉLUTÁN    15  ÓRA
ÖKUMENIKUS   ISTENTISZTELET
Dr. Dénes Zoltán, Római Katolikus Esperes
Majláth József, Református Lelkész

BERETTYÓSZENTMÁRTONI  RAVATALOZÓ:
DÉLUTÁN  16 ÓRA
Kovács Krisztián, Református Lelkész
„ Jézus Krisztus mondja:
Én vagyok a feltámadás és az élet, aki hisz
énbennem, ha  meghal is él „
( János Evangéliuma 11. rész 25.verse )
 
REFORMÁCIÓ
„ ERŐS  VÁR  A  MI  ISTENÜNK „
( 390. DICSÉRET )
NAGY  SZERETETTEL  HÍVJUK  KEDVES  TESTVÉREINKET

2014. OKTÓBER 31-ÉN 
PÉNTEKEN  ESTE  5  ÓRÁRA

A  WESSELÉNYI  UTCAI  IMAHÁZBA

REFORMÁCIÓ

ALKALMÁBÓL  TARTANDÓ

ÜNNEPI  ISTENTISZTELETÜNKRE.

Áldáskívánással:
A Berettyóújfalui Református Egyházközség
 
ISTENTISZTELET
Október 17-én pénteken este 6 órai kezdettel Istentiszteletet tartunk a Kálvin téri, gyülekezeti teremben, melyen a II. Világháború berettyóújfalui áldozataira, és Oláh Zsigmond református lelkipásztorra emlékezünk.

Igét hirdet: Koncz Tibor  karcagi lelkipásztor

Erre az alkalomra mindenkit szeretettel hívunk és várunk!


  
 
<< Első < Előző 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Következő > Utolsó >>

Találatok 41 - 50 / 84