Főoldal
Októberi hírek
A Berettyóújfalui Református Egyházközség októberi hírei

-Egyházközségünk gyülekezeti kirándulást szervez október hónapban megfelelő létszámú jelentkezés esetén: tákosi és csarodai református templom, túristvándi vízimalom, tarpai szárazmalom és szatmárcskei temető. Jelentkezés telefonon a 402-619-es telefonszámon, vagy személyes lehet a Kálvin 3. szám alatt. Az útiköltség a jelentkezők létszámától függ!
 

-Október 17-én csütörtökön este 5 órakor emlékező Istentisztelet lesz a Kálvin tér 3. szám alatti gyülekezeti teremben  a II. Világháború berettyóújfalui áldozataira és Oláh Zsigmond lelkészre.

-Október 23-án Nemzeti Ünnepünkön szerdán délelőtt 10 órakor Ünnepi Istentisztelet lesz a Baptista Imaházban. Igét hirdet: Papp Dániel baptista lelkipásztor.

-Október 31-én csütörtökön a  reformáció ünnepén előadás lesz a Járási Hivatal dísztermében délután 2 órakor: Prof. Dr. Imre László és Dr. Baranyai Norbert. Címe: A magyar kálvinizmus kulturális és civilizációs hatása, Szabó Dezső és a protestantizmus.

-Október 31-én csütörtökön a reformáció ünnepén este 5 órakor lesz Istentisztelet a Wesselényi utcai imaházban.

-Októberben egyházmegyei reformációs ünnepi Istentisztelet Zsákán.  (Pontos időpont később lesz: vagy október 27. vasárnap, vagy november 3. vasárnap.).

-November 1-én pénteken elhunyt szeretteinkre emlékező Istentiszteletek lesznek a temetőkben. Téglaparti temető: délelőtt 11 óra Ökumenikus Istentisztelet. Csendes temető: délután 3 óra Református Istentisztelet. Szentmártoni Ravatalozó: délután 4 óra Református Istentisztelet.

Egyéb alkalmaink a megszokott rend szerint lesznek.

 
Pünkösdi Hírek 2013
A Berettyóújfalui Református Egyházközség,
a Diószegi Kis István Református Általános Iskola és
a Szivárvány Református Óvoda pünkösdi hírei

Május 14 –17-ig, keddtől – péntekig lesznek bűnbánati alkalmaink délután 4 órakor a Wesselényi utcai Imaházban, 5 órakor a Kálvin téri gyülekezeti teremben.

Május 15-én szerdán délután fél 2-kor Pünkösdi Istentiszteletet tartunk a Mátyás utcai Szociális Otthonban a gyülekezet szolgálatával.

Május 18-án szombaton délután 3 órakor lesz a Wesselényi utcai Imaházban konfirmandus testvéreink vallás és fogadalomtétele.

Május 19-én Pünkösd vasárnap délelőtt 9 órakor lesz úrvacsorás Istentisztelet az Imaházban (lekonfirmált testvéreink első úrvacsora vétele), 10 órakor a Kálvin tér 3 sz. alatti ebédlőben. Délután 2 órakor úrvacsorás Istentisztelet a Fényes Házban a gyülekezet szolgálatával. 3 órakor Istentisztelet az Imaházban.

Május 20-án Pünkösd hétfőn délelőtt 9 órakor Istentisztelet az Imaházban, 10 órakor a Tanácsteremben.

Május 23. csütörtök Berettyóújfalu Város Napja.  Május 23 – 25-ig csütörtöktől – szombatig rendezvények a város különböző pontjain.

Május 25-én szombaton Szeretethíd Kárpát – Medencei Református Önkéntes nap. Gyülekezés és regisztráció 8,30 órától, megnyitó 9,00-kor a Diószegi Kis István Református Általános Iskola udvarán (pünkösdi gyermeknap; lelki szolgálatok a Fényes Házban és a Mátyás Utcai Otthonban; a Kihívással Élők szolgálata; virág ültetés a város több pontján; plakátok eltávolítása; szemétszedés; a Bajcsy Zsilinszky, a Bessenyei és a József Attila lakótelepek környékének rendbe tétele; stb…12 óra közös ebéd a Kálvin tér 3. sz. alatt).

Június 7-én pénteken délután 4 órakor Ballagási Ünnepség lesz a Szivárvány Református Óvodában.

Június 14-én pénteken délután 4 órakor lesz a Diószegi Kis István Református Általános Iskola végzős diákjainak Ballagási Ünnepi Istentisztelete (helyszín szervezés alatt).

Júniusban a Diószegi Kis István Református Általános Iskola Tanévzáró Ünnepi Istentisztelete (időpont és helyszín szervezés alatt).

Minden alkalmunkra nagy szeretettel hívjuk és várjuk
Kedves Testvéreinket.


Áldáskívánással: A Berettyóújfalui Református Egyházközség.

www.reformatusbujfalu.hu    www.dioszegi-refi.hu
 
Húsvéti hírek 2013
A Berettyóújfalui Református Egyházközség a
Diószegi Kis István Református Általános Iskola és a Szivárvány Református Óvoda
húsvéti hírei

Március 25-én hétfőn délután 2 órakor lesz Húsvéti Istentisztelet a Kórházban a Gyülekezet szolgálatával. (Gyülekező délután fél 2-kor a Kálvin téri gyülekezeti teremben).

Nagyheti bűnbánati alkalmaink március 26-tól - 29-ig (keddtől – péntekig lesznek) délután 4 órakor az Imaházban, 5 órakor a Kálvin téri gyülekezeti teremben.

Március 28-án csütörtökön délután 2 órakor tartunk Húsvéti Istentiszteletet a Mátyás utcai  Szociális Otthonban a Gyülekezet szolgálatával. (Gyülekező délután fél 2-kor a Kálvin téri gyülekezeti teremben).

Nagypénteken délelőtt 9 órakor az Imaházban, 10 órakor a Tanácsteremben lesz Istentisztelet, délután 4 órakor bűnbánati alkalom az Imaházban, 5 órakor a Kálvin téri gyülekezeti teremben.

Húsvét vasárnap délelőtt 9 órakor úrvacsorás Istentisztelet az Imaházban, 10 órakor a Kultúrházban (a Szivárvány Református Óvoda kórusának szolgálatával). Délután 2 órakor úrvacsorás Istentiszteletet tartunk a Fényes Házban a Gyülekezet szolgálatával. (Gyülekező a Fényes Házban). Délután 3 órakor Istentisztelet az Imaházban.

Húsvét hétfőn az Imaházban 9 órai kezdettel, a Tanácsteremben 10 órai kezdettel lesznek ünnepzáró alkalmaink.
Minden alkalmunkra nagy szeretettel hívjuk és várjuk
Kedves Testvéreinket!
www.reformatusbujfalu.hu  www.dioszegi-refi.hu
Áldott, békés húsvéti ünnepeket kívánunk!
 
Egyemes Imahét
 
EGYETEMES IMAHÉT
 
Berettyóújfalu, 2013. január 21-26. hétfő-szombat
Mit kíván tőlünk az Isten? (Mikeás 6:6-8)
 
IDŐ
 
Hétfő
Január 21.
 
Kedd
Január 22.
 
Szerda
Január 23.
 
Csütörtök
Január 24.
 
Péntek
Január 25.
 
Szombat
Január 26.
HELY
Református Imaház
Wesselényi utca
Baptista Imaház
Református Templom
Bszentmárton
Római Katolikus Templom
 
IGEHIRDETŐ
 
Kovács Krisztián
református lelkipásztor
 
Papp Dániel
baptista lelkipásztor
 
Farkas Attila
adventista lelkipásztor
 
Kovács-Győri Zsuzsa
református lelkipásztor
 
Márku János
római katolikus plébános
 
Orosz Béláné Farkas Réka
ref. beosztott lelkipásztor
TÉMA
 
Úton Krisztus megtöretett testével
 
Úton a szabadság felé
 
Úton, mint a föld gyermekei
 
Úton Jézus barátaiként
Úton, akadályokon át
Úton szolidaritásban
 
 
 
Az istentiszteletek 17:00 órakor kezdődnek.
 
 
Az imahét közös éneke: Velem vándorol utamon Jézus
Szeretettel várjuk minden kedves testvérünket alkalmainkra!

 
ADVENTI - KARÁCSONYI KÖRLEVÉL
ADVENTI - KARÁCSONYI  KÖRLEVÉL
„Dicsőség a magasságban Istennek, és a földön békesség
és az emberekhez jóakarat”(Lukács ev. 2,14)

Kedves Testvéreink!
      Krisztus Urunk születésének 2012. és Egyházközségünk fennállásának 422. évfordulóján nagy szeretettel hívjuk és várjuk Testvéreinket Adventi és Karácsonyi Ünnepi alkalmainkra. Hálát adunk az Örökkévaló Istennek, hogy ezekben a nehéz időkben is megtartott bennünket.
      
Az esztendő végén hálásan megköszönjük gyülekezetünk tagjainak és minden jókedvű adakozónak a különféle célokra tett felajánlásait, adományait (az Egyházközség számlaszáma: 11738046 – 20020543 OTP. Bank Rt.). Hálás szívvel mondunk köszönetet mindenkinek egyházunk fenntartására adott hozzájárulásáért (az egyházfenntartói járulék befizethető a Kálvin tér 3. sz. alatti Lelkészi Hivatalban, csekken, valamint presbiter testvéreinknél is), perselyes és egyéb adományaiért. Köszönjük az úrvacsorai jegyekre, templomfelújításra, ifjúságunk nyári táborozására, vakációs bibliahétre nyújtott támogatást. Köszönettel tartozunk a gyermekek és az idősek karácsonyi csomagjára nyújtott segítségért. Ebben a tanévben 507 hittanosunk van, heti 44 hittanórában, a vasárnapi iskolai alkalommal együtt.  Természetesen nem feledkezhetünk meg a nem anyagi jellegű segítségről sem, hiszen a sok kétkezi munkáért és a különböző alkalmakon való tevékeny részvételért szintén köszönettel tartozunk. Igaz tehát az Ige:  „…ismeritek  a mi Urunk Jézus Krisztusnak jótéteményét, hogy gazdag lévén szegénnyé lett érettetek, hogy ti az Ő szegénysége által meggazdagodjatok .” (II. Korintus 8.: 9).

Támogattuk a Magyarországi Református Egyház Szeretetszolgálatát, a Nyilas Misi programot és a Biblia kiadását, a Magyar Bibliatársulatot.
  Megköszönjük Egyházközségünk Pro Eklézsia alapítványának támogatását is az SZJA 1%-os felajánlásával. (Az alapítvány adószáma: 18552203-1-09, OTP csekkszámlaszáma pedig: 11738046-20036782 ). Az alapítvány célja egyházi feladatok támogatása.
       A Magyarországi Református Egyház technikai száma: 0066.

Január hónapban az orgona felújítására, Nagyvárad Város Önkormányzatával közösen adtunk be uniós pályázatot, mely forráshiány miatt nem nyert támogatást (HURO/1101 Magyarország – Románia Határon Átnyúló Együttműködési Program 2007 - 2013. Elnyerhető összeg: 30.000.000-Ft.).
Március hónapban a Templom falátfűrészeléses utólagos szigetelésére, szivárgó építésére és a toronysisak teljes cseréjére, Berettyóújfalu Város Önkormányzatával közösen adtunk be pályázatot, sajnos ez sem nyert forráshiány miatt (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium. Igényelt támogatás: 39.975.403-Ft.).
       A Diószegi Kis István Református Általános Iskola tanulói ebben az évben is több országos, megyei és helyi versenyen vettek részt, értek el kiemelkedő eredményt. Az iskola az új tanévben két első osztályt indított, tanulói létszám 164 fő.
A Szivárvány Református Óvoda három csoportban 85 óvodás gyermeket nevel. Az óvoda minden évben megrendezi az „Úr Csodái” országos rajzpályázatot.

Köszönjük minden kedves testvérünknek a gyülekezet ügyéért való fáradozását!

Bővebben...
 
Október a Reformáció hónapja
A Berettyóújfalui Református Egyházközség,
a Diószegi Kis István Református Általános Iskola és
a Szivárvány Református Óvoda októberi hírei

-Október 9-től minden kedden délután 4 órától iskolára előkészítő foglalkozásokat tart a Diószegi Kis István Református Általános Iskola nagycsoportos óvodások részére.

-Október 13-án
szombaton délután 2 órakor lesz Komádiban Balogh Sándor lelkipásztor beiktatása. Igét hirdet: Dr.  Bölcskei Gusztáv püspök. A beiktatás szolgálatát Nagy Zsolt esperes végzi.

-Október 14-én vasárnap délután 2 órakor Hálaadó Istentisztelet lesz Váncsodon, Dr. Hermann-né Frenczel Erzsébet lelkipásztor váncsodi szolgálatának 20. évfordulója alkalmából. Igét hirdet: Veres Kovács Attila nagyváradi lelkipásztor.

-Október 14-én vasárnap délután 3 órakor lesz a berettyószentmártoni gyülekezet szervezésében az egyházmegyei zsoltáréneklő vasárnap.

-Október 17-én szerdán este 5 órakor Emlékező Istentisztelet lesz a Templomban a II. Világháború berettyóújfalui áldozataira és Oláh Zsigmond lelkészre.

-Október 19-én
pénteken este 5 órakor kerül sor Karcagon a református Templom új hárommanuálos elektronikus orgonájának felavatására. Igét hirdet: Dr. Bölcskei Gusztáv püspök, ünnepi koncertet ad: Rákász Gergely koncertorgonista.

-Október 23-án
Nemzeti Ünnepünkön kedden délelőtt 10 órakor Ünnepi Istentisztelet lesz a Templomban: Igét hirdet: Veres Kovács Attila nagyváradi lelkipásztor.

-Október 28-án vasárnap délután 3 órakor egyházmegyei reformációs Istentisztelet lesz az egyházmegye gyülekezetei számára Berekböszörményben.

-Október 29-én
hétfőn este fél 6-kor előadás lesz iskolánk ebédlőjében. Címe: És veled ki törődik? Előadó: Antal Judit mentálhigiénikus.

-Október 31-én
szerdán a reformáció ünnepén este 5 órakor lesz Istentisztelet a
  Templomban.

-November 1-én csütörtökön halottak napján elhunyt szeretteinkre emlékező Istentiszteletek lesznek a temetőkben. Téglaparti temető: délelőtt 11 óra Ökumenikus Istentisztelet. Csendes temető: délután 3 óra Református Istentisztelet. Szentmártoni Ravatalozó: délután 4 óra Református Istentisztelet.

-November 11-én vasárnap délelőtt 10 órakor lesz a Templomban a Diószegi Kis István Református Általános Iskola elsős diákjainak iskolapolgárrá avatása.
-November 17-én szombaton II. Református Bál, a Diószegi Kis István Református Általános Iskola szervezésében.

 
<< Első < Előző 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Következő > Utolsó >>

Találatok 61 - 70 / 90