Főoldal
Egyetemes Imahét

 

                         EGYETEMES IMAHÉT
Berettyóújfalu, 2011. január 17-22. hétfő-szombat

                  „… kitartottak az apostolok tanításában…”
                           (Apostolok Cselekedetei 2:42)
 
 
Hétfő
Január 17.
Kedd
Január 18.

Szerda
Január 19
.
 
 Ref. Imaház
Wesselényi utca
Járási Hivatal
Díszterme
Református  Imaház
Wesselényi utca
Fülep Sándor
nyugalmazott baptista lelkipásztor

„2011 – az önkéntesség éve”
vendég:
Fodor Gusztáv
a Magyar Református Szeretetszolgálat lelkész, adomány-koordinátora
Orosz Béláné Farkas Réka
ref. beosztott lelkész
Csütörtök
Január 20


Péntek
Január 21.


Szombat
Január 22.

Református Imaház
Wesselényi utca
Református Templom
Bszentmárton
Római
Katolikus
Templom
Márku János
római katolikus plébános

Papp Dániel
baptista lelki-pásztor
Dr. Ferencz Árpád
református lelkipásztor

 
Adventi Hírek 2010.
 A  Berettyóújfalui  Református  Egyházközség, a
Toldi Miklós Református Általános Iskola és a
Szivárvány Református Óvoda
Adventi - Karácsonyi hírei

„Dicsőség a magasságban Istennek, és a földön békesség
és az emberekhez jóakarat”(Lukács ev. 2,14)


-December 3-án pénteken délután fél 3-tól a Gróf Tisza István Kórház Mikulás ünnepségén műsort adnak a Toldi Miklós Református Általános Iskola bábszakkörösei.
-December 4-én szombaton délelőtt 9-12 óráig Egyházmegyei Adventi Játszóház lesz a Toldi Miklós Református Általános Iskolában: (áhítat, éneklés, kézműves foglalkozások, vidám mozgásos játékok).
-December 6-án hétfőn délelőtt 10 órakor a Szivárvány Református Óvoda és a Toldi Miklós Református Általános Iskola első osztályosai közös Mikulás ünnepséget tartanak az óvodában.
-December 6-án hétfőn délután 2 órakor lesz a Toldi Miklós Református Általános Iskola alsó tagozatosainak Mikulás ünnepsége a Tornateremben.
-December 8-án szerdán délelőtt a Toldi Miklós Református Iskola, Mikulás ünnepségen látja vendégül a Szivárvány Református Óvoda gyermekeit.
-December 9-én csütörtökön délelőtt 10 órakor a Karácsonyi vásár megnyitóján ünnepi műsorral szolgál a Szivárvány Református Óvoda Holdfény csoportja.
-December 9-én és 10-én (csütörtökön és pénteken) délután 3 órától családi kézműves foglalkozás lesz a Toldi Miklós Református Általános Iskolában.
-December 10-én pénteken lesz a „Szép Karácsony immár eljő” című rajzpályázat beadási határideje a Toldi Miklós Református Általános Iskolában.
-December 12-én Advent harmadik vasárnapján délelőtt 9 órakor karácsonyi műsorral szolgálnak a gyermekvárosi gyerekek a Wesselényi utcai Imaházban.
-December 12-én Advent harmadik vasárnapján délután 3 órakor Adventi Családi Istentisztelet lesz a Templomban.
-December 13-án hétfőn délután fél 5 órakor mikulás ünnepség lesz a Kálvin téri gyülekezeti teremben fiatal kisgyermekes házaspárok, családok részére.
-December 14-én kedden délután 2 órától fél 4-ig karácsonyi forgatag elnevezéssel vásár a Toldi Miklós Református Általános Iskola tanulóinak és a szülőknek a földszinti folyosón.
-December 14-én kedden délután fél 5-kor Dráma és Bábfoglalkozás óvodásoknak és alsó tagozatosoknak a Kálvin téri gyülekezeti teremben.
-December 15-én szerdán a Szivárvány Református Óvoda Holdfény csoportja karácsonyi műsorral kedveskedik a Berettyóparti Nyugdíjasok Egyesületének.
-December 15-én szerdán délután 2 órakor a Toldi Miklós Református Általános Iskola énekkara dallal és versekkel köszönti a nyugdíjas klub tagjait a Művelődési Központban.
-December 17-én pénteken délután fél 5-kor tartja Karácsonyi ünnepségét a Szivárvány Református Óvoda a Művelődési Házban.
-December 17-én pénteken délután 5-kor tartja Karácsonyi ünnepségét a Toldi Miklós Református Általános Iskola a Járási Hivatal dísztermében.
-December 18-án szombaton délután 5 órakor jótékonysági hangverseny lesz a Református Templomban a Baptista Imaház újjáépítéséért. Orgonán játszik: Sárosi Dániel orgonaművész, gordonkán közreműködik: Lachegyi Anna főiskolai hallgató.
-December 20-án hétfőn délelőtt a Szivárvány Református Óvoda Hajnalcsillag csoportja karácsonyi műsorral kedveskedik az Árpád utcai Fényes Ház lakóinak.
-December 20-23-ig, hétfőtől – csütörtökig lesznek bűnbánati alkalmaink. Az Imaházban délután 4 órakor, a Kálvin téri gyülekezeti teremben 5 órakor.
-December 21-én kedden 8-11-ig,  ajándéknap lesz az iskolában (áhitat, osztálykarácsony).
-December 21-én kedden délután 2 órakor a kórház pszichiátriai osztályán, karácsonyi istentisztelet lesz a gyülekezet szolgálatával.
-December 22-én szerdán délután fél 2-kor karácsonyi istentisztelet lesz a Mátyás utcai Szociális Otthonban a gyülekezet szolgálatával.

-December 24-én pénteken, Szenteste délutánján, KARÁCSONYI  ÜNNEPI ISTENTISZTELET  lesz  3 órai kezdettel a Templomban, gyermekeink, hittanosaink, fiataljaink, a Szivárvány Református Óvoda kórusának és a Toldi Miklós Református Általános Iskola kórusának szolgálatával.

-December 25-én, Karácsony első napján szombaton, úrvacsorás istentisztelet lesz az Imaházban 9 órakor, a Templomban 10 órakor. Ugyanezen a napon délután 3 órakor istentisztelet az Imaházban.

-December 26-án, Karácsony másnapján vasárnap az Imaházban 9 órai kezdettel, a Templomban 10 órai kezdettel lesznek ünnepzáró alkalmaink.
 
-December 26-án vasárnap délután 2 órakor karácsonyi úrvacsorás istentisztelet lesz az Árpád utcai Fényes Házban a gyülekezet szolgálatával.

-Az esztendő utolsó napján, pénteken este 5 órakor tartunk hálaadó istentiszteletet a Templomban és az Imaházban.

-Újév napján  szombaton délelőtt
az Imaházban 9 órától, a Templomban 10 órától tartunk hálaadó istentiszteletet.

-Egyéb hétközi és hétvégi alkalmaink a megszokott rend szerint lesznek.

Áldott Karácsonyi Ünnepeket és Békés, Boldog Új Évet Kívánunk
 Kedves Mindnyájuknak!

Az Úr Jézus Krisztus kegyelme legyen és maradjon továbbra is velünk!
2010. Adventjén, a Berettyóújfalui Református Egyházközség.
 
Egyházközség fennállásának 420. évfordulója

„Uram Te voltál nékünk hajlékunk, nemzedékről nemzedékre”

(Zsoltárok könyve 90. rész 1. verse)

A Berettyóújfalui Református Egyházközség, a Bihari Múzeum, és a Toldi Miklós Református Általános Iskola szeretettel meghívja Önt és Szeretteit, az Egyházközség fennállásának 420. évfordulója alkalmából tartandó rendezvénysorozatra.

Október 31-én vasárnap délelőtt 10 órakor ünnepi istentisztelet a Templomban. Igét hirdet: Derencsényi István, a Tiszántúli Református Egyházkerület lelkészi főjegyzője. Az Egyházközség 420 éves történetéről Görbedi András presbiter, egyházmegyei tanácsos tart előadást. Az Istentisztelet előtt megtekinthető Magyar László István Biblia kiállítása, mely a későbbiekben a Toldi Miklós Református Általános Iskolában lesz látható.

Az Istentiszteletet követően a Bihari Múzeumban az Egyházközség történetét bemutató időszaki kiállítás megnyitójára kerül sor. A kiállítást megnyitja: Derencsényi István főjegyző.

November 2-től 5-ig,
keddtől – péntekig bűnbánati alkalmak lesznek (Az Imaházban 16 órai kezdettel, a Kálvin téri gyülekezeti teremben 17 órakor).

November 3-án
szerdán este 17 órakor Gyülekezeti Találkozó a Templomban. Igét hirdet: Tóth József, a Gáborján – Szentpéterszegi Egyházközségek lelkipásztora.

November 6-án 14- 16-ig, Múzeumtól a református templomtoronyig. Akadályverseny, egyháztörténeti, iskolatörténeti kérdések, feladatok a Múzeumok Őszi Fesztiválja keretében.

November 7-én vasárnap Úrvacsorás Istentiszteletet tartunk Új Bor ünnepe alkalmából, az Imaházban 9 órai kezdettel, a Templomban 10 órai kezdettel.  

November 11-én csütörtökön este 17 órai kezdettel Dr. Ferencz Árpád lelkipásztor előadása a Nadányi Zoltán Művelődési Központban. Címe: A református reformáció.

November 12-én pénteken este 17 órakor ünnepi hangverseny és Reményik Sándor emlékműsor a költő születésének 120. évfordulója alkalmából a Templomban. Közreműködik a Toldi Miklós Református Általános Iskola és a Szivárvány Református Óvoda kórusa, valamint a Debreceni Déri Múzeum baráti köre.

November 14-én
vasárnap délelőtt 10 órai kezdettel lesz a Templomban a Toldi Miklós Református Általános Iskola elsős diákjainak iskolapolgárrá avatása. Igét hirdet: Nagy Zsolt, a Bihari Református Egyházmegye esperese.

Az ünnepségsorozat fővédnöke: Dr. Bölcskei Gusztáv, a Tiszántúli Református Egyházkerület püspöke.

 
Október a Reformáció Hónapja


OKTÓBER  A  REFORMÁCIÓ  HÓNAPJA


-Október 15-én pénteken délelőtt 8-12-ig papírgyűjtés lesz Iskolánkban. Legkésőbb 12 óráig lehet behozni az otthon feleslegessé vált újságokat, papírokat az Iskola udvarára.

-Október 17-én vasárnap este 5 órakor Emlékező Istentisztelet lesz a Templomban a II. Világháború berettyóújfalui áldozataira és Oláh Zsigmond lelkészre.

-Október 23-án Nemzeti Ünnepünkön szombaton délelőtt 10 órakor lesz Istentisztelet a templomban.

-Október 31-én
vasárnap a Reformáció Ünnepén délelőtt 10 órakor lesz Istentisztelet a Templomban.

-Egyéb alkalmaink a megszokott rend szerint lesznek.
 
Minden alkalmunkra nagy szeretettel hívjuk és várjuk Kedves Testvéreinket.

Áldáskívánással: A Berettyóújfalui Református Egyházközség
 
Friss Hírek!

 Augusztus 29-én vasárnap délután 4 órakor lesz a Templomban Iskolánk tanévnyitó ünnepi Istentisztelete.


-Szeptember első hetében keddtől – péntekig tartjuk bűnbánati alkalmainkat új kenyér ünnepe alkalmából, szeptember 5-én vasárnap délelőtt 10 órakor lesz úrvacsorás Istentisztelet a Templomban és az Imaházban.

 
Jótékonysági Koncert a Berettyóújfalui Református Templomért

 
 Jótékonysági Koncert a Berettyóújfalui Református Templomért
 
2010. augusztus 21. szombat 18 óra

A Debreceni Klasszikus Énekstúdió műsora:

Schubert: A muzsikához
Paisiello: A kedvem, mint a felhő
Purcell: Jöjj, büvös éj
Pergolesi: A telhetetlen
Dowland.:Válni kell

Mozart:Ave Maria
Bizet: Agnus Dei
Webber: Pie Jesu
Stradella: Irgalmazz, Istenem
Saint Saens: Ave Maria

Pergolesi: La serva padrone- Serpina áriája
Puccini: Gianni Schicchi- Lauretta áriája
Grieg: Solvejg dala
Handel: Ombra mai fu
Puccini: Tosca- Tosca imája
Purcell: Dido és Aeneas- Kórus-és Dido bucsuja

A fellépő énekesek: Bendly Edina, Kenéz Anna, Kapitány Zsuzsa és Tóth Erika
Zongorán kísér : Fercsik Viktor zongoraművész
Művészeti vezető, karnagy : Baricsa Edith

Belépés díjtalan, perselyadományaikkal Templomunk felújítását támogatjuk.
 
<< Első < Előző 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Következő > Utolsó >>

Találatok 71 - 80 / 86