Főoldal
Nyári Hírek!
 A Berettyóújfalui Református Egyházközség a
Toldi Miklós Református Általános Iskola és a
Szivárvány Református Óvoda
Nyári  alkalmai

-Június 11-én pénteken délután fél 5-kor lesz a Református Templomban, a Toldi Miklós Református Általános Iskola végzős diákjainak ballagási Ünnepi Istentisztelete.
-Július 26-30-ig, hétfőtőtől - péntekig lesz gyülekezetünk szervezésében a Vakációs Bibliahét Berettyóújfaluban.
-Augusztus 9-13-ig, hétfőtől - péntekig lesz gyülekezetünk szervezésében a tizenegyedik balatoni hittanos, konfirmációs, ifjúsági és családi hét, a Magyarországi Református Egyház balatonfenyvesi konferenciatelepén.
-Augusztus 9-15-ig hétfőtől – vasárnapig lesz a Református Fiatalok Szövetsége szervezésében Nyári Konferencia Szolnokon (nyári ifjúsági tábor, családi hét, angol tábor).
-Egyéb hétközi és hétvégi alkalmaink a megszokott rend szerint lesznek.

Minden alkalmunkra szeretettel hívjuk és várjuk Kedves Testvéreinket!

Érdeklődni lehet a 402-619-es telefonszámon (8-12-ig), vagy személyesen a Berettyóújfalui Református Egyházközség Lelkészi Hivatalában, 4100-Berettyóújfalu, Kálvin tér 3.sz.
Illetve a Toldi Miklós Református Általános Iskolában a 402-039-es telefonon.
 
Hírek 2010. május

Májusi hírek

Május 9-én vasárnap este 6 órai kezdettel Kórushangverseny lesz a Templomban a Nagyváradi Partiumi Keresztény Egyetem vegyes kara szolgálatával. Vezényel Berkesi Sándor Liszt díjas karnagy és Márkus Zoltán, valamint a zenepedagógiai tanszék hallgatói. Belépés díjtalan, perselyadományainkkal a kórust támogatjuk.

Május 12-én szerdán 8-12-ig papírgyűjtés lesz a Toldi Miklós Református Általános Iskolában.

Május 13-án Áldozócsütörtökön délelőtt 10 órakor tartunk Istentiszteletet a Templomban és az Imaházban.

Május 15-én szombaton konfirmandus nap a Debreceni Református Kollégium Gimnáziuma szervezésében.

Május 18 – 21-ig,
keddtől – péntekig lesznek bűnbánati alkalmaink délután 4 órakor a Wesselényi utcai Imaházban, este 6 órakor a Kálvin téri gyülekezeti teremben.

Május 20-án
csütörtökön délután fél 2-kor Pünkösdi Istentiszteletet tartunk a Mátyás utcai Szociális Otthonban a gyülekezet szolgálatával (gyülekezés 1 órakor a Tanácsteremben).

Május 21 – 22.  Berettyóújfalu Város Napja, ünnepi rendezvények.

Május 22-én szombaton Szeretethíd Kárpát – Medencei Református Önkéntes nap. Megnyitó 8,30-kor a Toldi Miklós Református Általános Iskola udvarán.

Május 22-én szombaton délután 3 órakor lesz a Templomban konfirmandus testvéreink vallás és fogadalomtétele.

Május 23-án
Pünkösd vasárnap délelőtt 10 órakor lesz úrvacsorás Istentisztelet a Templomban és az Imaházban. Délután 2 órakor úrvacsorás Istentisztelet a Fényes Házban a gyülekezet szolgálatával (gyülekezés a Fényes Házban). 3 órakor Istentisztelet az Imaházban.

Május 24-én Pünkösd hétfőn délelőtt 10 órakor lesz ünnepzáró Istentisztelet a Templomban és az Imaházban.

Május 28-án
pénteken délután 4 órakor Ballagási Ünnepség lesz a Szivárvány Református Óvodában.

Május 29-én szombaton Egyházmegyei Sportnap, helyszín: A Toldi Miklós Református Általános Iskola és az Eötvös József Szakképző Intézet sportpályái.  Regisztráció 8 órától, kezdés 9 órakor.

Minden alkalmunkra nagy szeretettel hívjuk és várjuk Kedves Testvéreinket.
               Áldáskívánással: A Berettyóújfalui Református Egyházközség.
 
Húsvéti hírek!
 A Berettyóújfalui Református Egyházközség és a
Toldi Miklós Református Általános Iskola
húsvéti hírei

Március 27-én szombaton délelőtt 10 órától húsvétváró családi délelőtt lesz a nagycsoportos óvodásoknak és szüleiknek Iskolánkban.
 
Március 28-án Virágvasárnap délelőtt 10 órakor tartunk Istentiszteletet a Templomban és az Imaházban. Délutáni alkalmaink a megszokott rend szerint lesznek.

Március 29-én hétfőn délután fél 5-kor Bibliaóra lesz a Kálvin téri gyülekezeti teremben a kisgyermekes családok részére.

Március 30-án kedden délután 2 órakor lesz húsvéti Istentisztelet a Kórházban a Gyülekezet szolgálatával.

Nagyheti bűnbánati alkalmaink március 30 – április 2-ig (keddtől – péntekig lesznek) délután 4 órakor az Imaházban, 5 órakor a Kálvin téri gyülekezeti teremben.

Március 31-én szerdán délután fél 2-kor tartunk húsvéti Istentiszteletet a Mátyás utcai  Szociális Otthonban a Gyülekezet szolgálatával.

Nagypénteken délelőtt 10 órakor lesz Istentisztelet a Templomban és az Imaházban, délután 4 órakor Passió az Imaházban, 5 órakor a Kálvin téri gyülekezeti teremben, fiatalok szolgálatával.

Húsvét vasárnap délelőtt 10 órakor úrvacsorás Istentisztelet lesz a Templomban (a Szivárvány Református Óvoda kórusának szolgálatával) és az Imaházban. Délután 2 órakor úrvacsorás Istentiszteletet tartunk a Fényes Házban a Gyülekezet szolgálatával, majd 3 órakor Istentisztelet a Kálvin téri gyülekezeti teremben és az Imaházban.

Húsvét hétfőn délelőtt 10 órakor lesz Istentisztelet a Templomban és az Imaházban.

Minden alkalmunkra nagy szeretettel hívjuk és várjuk Kedves Testvéreinket.

Áldáskívánással: A Berettyóújfalu Református Egyházközség
 
Hírek 2010 február
 Hírek 2010. február

Péntekenként délután 3 órától konfirmációi előkészítőt tartunk a Tanácsteremben. Szeretettel várjuk fiatal testvéreinket erre az alkalomra.

Február 19-én pénteken este fél 7-kor kerül megrendezésre Debrecenben, a Tiszántúli Református Egyházkerület szervezésében a 3. református jótékonysági bál. Belépőjegy: 10.000-Ft/db, mellyel a felvidéki Rozsnyói Református Alapiskolát támogatjuk.
 
Február 20-án szombaton este 7 órától lesz a Toldi Miklós Református Általános Iskola jótékonysági estje a Bella Costa étteremben. Támogatójegyek (500- és 1.000-Ft-ért) valamint belépőjegyek (3.000-Ft) megvásárolhatók az Iskolában, a Lelkészi Hivatalban, a Templomban és az Imaházban.

Böjti bűnbánati alkalmak: február 23-26-ig, keddtől – péntekig. Az Imaházban délután 4 órai kezdettel, a Kálvin téri Tanácsteremben pedig 5 órai kezdettel. Úrvacsorás Istentiszteletek: február 28. vasárnap délelőtt 10 óra, a Templomban és az Imaházban. Délután 2 órakor a Fényes Házban, valamint családoknál.

Február 27-én szombaton délelőtt 8 órai kezdettel Egyházmegyei Bibliaismereti Verseny lesz hittanosok számára Sápon.   Témája: Sámuel első könyve. A szervezők nagy szeretettel várják a jelentkezéseket.

A tanköteles gyerekek első évfolyamra történő jelentkezésére március 16-18-ig, keddtől – csütörtökig kerül sor a Toldi Miklós Református Általános Iskolában. Kérjük a gyülekezet tagjait, adják át ezt a nagyon fontos információt, családtagjaiknak, ismerőseiknek!!! Nagy szeretettel várjuk a leendő elsőosztályos gyermekeket iskolánkba!!!

Rendelkező nyilatkozat az adó 1 % - ról:
A Magyarországi Református Egyház technikai száma: 0066
Pro Eklézsia Alapítvány adószáma: 1855 2203 - 1 - 09
Toldi Baráti Kör adószáma: 1912 3068 - 1 - 09

1.000-Ft/db megvásárolható a Templomban és az Imaházban, az Egyetemes Imahét szöveges – ének és fényképanyaga CD-n. Megvásárlásával Templomunk felújítását támogatjuk.

Egyéb alkalmaink a megszokott rend szerint lesznek.

Nagy szeretettel hívjuk és várjuk Kedves Testvéreinket minden alkalmunkra.
 
Egyetemes Imahét

 EGYETEMES IMAHÉT
Berettyóújfalu, 2010. január 18-23.
„Ti vagytok erre a tanúk.”
(Lukács evangéliuma 24. rész 48. vers)
 
 
 
 
 

IDŐ

Hétfő

Január 18.

Kedd

Január 19.

Szerda

Január 20.

Csütörtök

Január 21.

Péntek

Január 22.

Szombat

Január 23.

HELY

Nadányi Zoltán

Művelődési Ház

Baptista Imaház

Eötvös utca

Református Imaház

Wesselényi utca

Református Templom

B. szentmárton

Római Katolikus Templom

IGEHIRDETŐ

Lelkészek bizonyságtétele

Levezeti:

Orosz Béláné Farkas Réka

református beosztott lelkipásztor

Kerekes László

római katolikus lelkipásztor

Dr. Ferencz Árpád

református lelkipásztor

Fülep Sándor

nyugalmazott baptista lelkipásztor

Majláth József

református lelkipásztor

Papp Dániel

baptista lelkipásztor

Az istentiszteletek 17:00 órakor kezdődnek.
Az imahét közös éneke: Szólj hozzám, Jézus…
Szeretettel várjuk minden kedves testvérünket alkalmainkra!

 
Karácsonyi Körlevél


Berettyóújfalui Református Egyházközség
4100-Berettyóújfalu, Kálvin tér 3. sz. Tel.: 06-54-402-619     
www.reformatusbujfalu.hu    www.toldirefsuli.hu

 ADVENTI - KARÁCSONYI  KÖRLEVÉL
„Mert született néktek ma a Megtartó,
ki az Úr Krisztus, a Dávid városában”(Lukács ev. 2,11)

Kedves testvéreink!

      Krisztus Urunk születésének 2009. évfordulóján, Kálvin János emlékév alkalmából, nagy szeretettel hívjuk és várjuk Testvéreinket Adventi és Karácsonyi Ünnepi alkalmainkra. Hálát adunk Istennek, hogy a  válságos idők alatt is megtartott bennünket.      
Ez esztendő végén is hálásan megköszönjük gyülekezetünk tagjainak és minden jókedvű adakozónak a különféle célokra tett felajánlásait, adományait (az Egyházközség számlaszáma: 11738046 – 20020543 OTP. Bank Rt.). Hálás szívvel mondunk köszönetet mindenkinek egyházunk fenntartására adott egyházfenntartói hozzájárulásáért (az egyházfenntartói járulék befizethető a Kálvin tér 3. sz. alatti Lelkészi Hivatalban, csekken, valamint presbiter testvéreinknél is), perselyes és egyéb adományaiért. Köszönjük emellett úrvacsorai jegyekre, templomfelújításra, ifjúságunk nyári táborozására, vakációs bibliahétre nyújtott támogatást is. Köszönettel tartozunk továbbá a gyermekek és az idősek karácsonyi csomagjára nyújtott segítségért. Ebben a tanévben 480 hittanosunk van, heti 40 hittanórában, a vasárnapi iskolai alkalommal együtt.  Természetesen nem feledkezhetünk meg a nem anyagi jellegű segítségről sem, hiszen a sok kétkezi segítségért és a különböző alkalmakon való tevékeny részvételért szintén köszönettel tartozunk. Igaz tehát az Ige:  „…ismeritek  a mi Urunk Jézus Krisztusnak jótéteményét, hogy gazdag lévén szegénnyé lett érettetek, hogy ti az Ő szegénysége által meggazdagodjatok .” (II. Korintus 8.: 9).
Támogattuk a Daganatos Gyermekekért, Bethesda Kórházért, Hópihe, Jó Szívvel a Beteg Gyermekekért, Felhőcske, Szent Vitus, Gyermekmosoly alapítványokat, valamint a Magyarországi Református Egyház Szeretetszolgálatát, a Nyilas Misi programot is.
       Megköszönjük egyházközségünk Pro Eklézsia alapítványának támogatását is az SZJA 1%-os felajánlásával. (Az alapítvány adószáma: 18552203-1-09, OTP csekkszámlaszáma pedig: 11738046-20036782 ). Az alapítvány célja az iskola, a templom, az ifjúság és egyéb egyházi feladatok támogatása.
       A Magyarországi Református Egyház technikai száma: 0066.

       A városközpont rehabilitációs pályázatában az Egyházközség konzorciumi partnerként szerepel Berettyóújfalu Város Önkormányzatával. Beadtuk a templomhajó feletti tetőszerkezet kiviteli engedélyes helyreállítási tervét, melyre 45.000.000-Ft áll rendelkezésre az Önkormányzat által elnyert összegből.  Ha a Jó Atya engedi és élünk, 2010. februárjában kötjük meg a szerződést a felettes szervekkel. A munkálatok 2010. Pünkösd ünnepe után kezdődhetnek és az ősz folyamán zárulhatnak le.
Ezzel párhuzamosan 2009. december 31-ig elkészül a toronysisak teljes helyreállításának eredeti barokk stílusú kiviteli engedélyes terve a Nemzeti Kulturális Alap Igazgatósága 1.000.000-Ft-os támogatásával.


       Örömteli tényként tartjuk számon gyülekezetünk által fenntartott Toldi Miklós Református Általános Iskola (A Toldi Baráti Kör adószáma: 19123068-1-09,           bankszámlaszáma: 11738046-20018102) és egyházközségünk közös alkalmait, többek között a Reformáció Ünnepét, elsős diákjaink  iskolapolgárrá avatását.
Iskolánk tanulói több országos, megyei és helyi versenyen vettek részt, értek el kiemelkedő eredményt. Istennek adunk hálát azért, mert a nyári szünidő során 9.000.000-Ft-os beruházással elkészült Iskolánk új tornaszobája. Terveink közt szerepel az Iskola teljes felújítása, melyhez folyamatosan keressük a pályázati lehetőségeket.  Köszönet a szülőknek, az iskola vezetésének, a pedagógusoknak, hitoktatóinknak, a technikai dolgozóknak, és mindazoknak, akik a gyülekezet ügyéért  fáradoztak. Életükre és munkájukra,  továbbra  is  Isten  gazdag  áldását  kérjük!
 
<< Első < Előző 1 2 3 4 5 6 7 8 Következő > Utolsó >>

Találatok 71 - 80 / 80