Főoldal
Húsvéti hírek!
 A Berettyóújfalui Református Egyházközség és a
Toldi Miklós Református Általános Iskola
húsvéti hírei

Március 27-én szombaton délelőtt 10 órától húsvétváró családi délelőtt lesz a nagycsoportos óvodásoknak és szüleiknek Iskolánkban.
 
Március 28-án Virágvasárnap délelőtt 10 órakor tartunk Istentiszteletet a Templomban és az Imaházban. Délutáni alkalmaink a megszokott rend szerint lesznek.

Március 29-én hétfőn délután fél 5-kor Bibliaóra lesz a Kálvin téri gyülekezeti teremben a kisgyermekes családok részére.

Március 30-án kedden délután 2 órakor lesz húsvéti Istentisztelet a Kórházban a Gyülekezet szolgálatával.

Nagyheti bűnbánati alkalmaink március 30 – április 2-ig (keddtől – péntekig lesznek) délután 4 órakor az Imaházban, 5 órakor a Kálvin téri gyülekezeti teremben.

Március 31-én szerdán délután fél 2-kor tartunk húsvéti Istentiszteletet a Mátyás utcai  Szociális Otthonban a Gyülekezet szolgálatával.

Nagypénteken délelőtt 10 órakor lesz Istentisztelet a Templomban és az Imaházban, délután 4 órakor Passió az Imaházban, 5 órakor a Kálvin téri gyülekezeti teremben, fiatalok szolgálatával.

Húsvét vasárnap délelőtt 10 órakor úrvacsorás Istentisztelet lesz a Templomban (a Szivárvány Református Óvoda kórusának szolgálatával) és az Imaházban. Délután 2 órakor úrvacsorás Istentiszteletet tartunk a Fényes Házban a Gyülekezet szolgálatával, majd 3 órakor Istentisztelet a Kálvin téri gyülekezeti teremben és az Imaházban.

Húsvét hétfőn délelőtt 10 órakor lesz Istentisztelet a Templomban és az Imaházban.

Minden alkalmunkra nagy szeretettel hívjuk és várjuk Kedves Testvéreinket.

Áldáskívánással: A Berettyóújfalu Református Egyházközség
 
Hírek 2010 február
 Hírek 2010. február

Péntekenként délután 3 órától konfirmációi előkészítőt tartunk a Tanácsteremben. Szeretettel várjuk fiatal testvéreinket erre az alkalomra.

Február 19-én pénteken este fél 7-kor kerül megrendezésre Debrecenben, a Tiszántúli Református Egyházkerület szervezésében a 3. református jótékonysági bál. Belépőjegy: 10.000-Ft/db, mellyel a felvidéki Rozsnyói Református Alapiskolát támogatjuk.
 
Február 20-án szombaton este 7 órától lesz a Toldi Miklós Református Általános Iskola jótékonysági estje a Bella Costa étteremben. Támogatójegyek (500- és 1.000-Ft-ért) valamint belépőjegyek (3.000-Ft) megvásárolhatók az Iskolában, a Lelkészi Hivatalban, a Templomban és az Imaházban.

Böjti bűnbánati alkalmak: február 23-26-ig, keddtől – péntekig. Az Imaházban délután 4 órai kezdettel, a Kálvin téri Tanácsteremben pedig 5 órai kezdettel. Úrvacsorás Istentiszteletek: február 28. vasárnap délelőtt 10 óra, a Templomban és az Imaházban. Délután 2 órakor a Fényes Házban, valamint családoknál.

Február 27-én szombaton délelőtt 8 órai kezdettel Egyházmegyei Bibliaismereti Verseny lesz hittanosok számára Sápon.   Témája: Sámuel első könyve. A szervezők nagy szeretettel várják a jelentkezéseket.

A tanköteles gyerekek első évfolyamra történő jelentkezésére március 16-18-ig, keddtől – csütörtökig kerül sor a Toldi Miklós Református Általános Iskolában. Kérjük a gyülekezet tagjait, adják át ezt a nagyon fontos információt, családtagjaiknak, ismerőseiknek!!! Nagy szeretettel várjuk a leendő elsőosztályos gyermekeket iskolánkba!!!

Rendelkező nyilatkozat az adó 1 % - ról:
A Magyarországi Református Egyház technikai száma: 0066
Pro Eklézsia Alapítvány adószáma: 1855 2203 - 1 - 09
Toldi Baráti Kör adószáma: 1912 3068 - 1 - 09

1.000-Ft/db megvásárolható a Templomban és az Imaházban, az Egyetemes Imahét szöveges – ének és fényképanyaga CD-n. Megvásárlásával Templomunk felújítását támogatjuk.

Egyéb alkalmaink a megszokott rend szerint lesznek.

Nagy szeretettel hívjuk és várjuk Kedves Testvéreinket minden alkalmunkra.
 
Egyetemes Imahét

 EGYETEMES IMAHÉT
Berettyóújfalu, 2010. január 18-23.
„Ti vagytok erre a tanúk.”
(Lukács evangéliuma 24. rész 48. vers)
 
 
 
 
 

IDŐ

Hétfő

Január 18.

Kedd

Január 19.

Szerda

Január 20.

Csütörtök

Január 21.

Péntek

Január 22.

Szombat

Január 23.

HELY

Nadányi Zoltán

Művelődési Ház

Baptista Imaház

Eötvös utca

Református Imaház

Wesselényi utca

Református Templom

B. szentmárton

Római Katolikus Templom

IGEHIRDETŐ

Lelkészek bizonyságtétele

Levezeti:

Orosz Béláné Farkas Réka

református beosztott lelkipásztor

Kerekes László

római katolikus lelkipásztor

Dr. Ferencz Árpád

református lelkipásztor

Fülep Sándor

nyugalmazott baptista lelkipásztor

Majláth József

református lelkipásztor

Papp Dániel

baptista lelkipásztor

Az istentiszteletek 17:00 órakor kezdődnek.
Az imahét közös éneke: Szólj hozzám, Jézus…
Szeretettel várjuk minden kedves testvérünket alkalmainkra!

 
Karácsonyi Körlevél


Berettyóújfalui Református Egyházközség
4100-Berettyóújfalu, Kálvin tér 3. sz. Tel.: 06-54-402-619     
www.reformatusbujfalu.hu    www.toldirefsuli.hu

 ADVENTI - KARÁCSONYI  KÖRLEVÉL
„Mert született néktek ma a Megtartó,
ki az Úr Krisztus, a Dávid városában”(Lukács ev. 2,11)

Kedves testvéreink!

      Krisztus Urunk születésének 2009. évfordulóján, Kálvin János emlékév alkalmából, nagy szeretettel hívjuk és várjuk Testvéreinket Adventi és Karácsonyi Ünnepi alkalmainkra. Hálát adunk Istennek, hogy a  válságos idők alatt is megtartott bennünket.      
Ez esztendő végén is hálásan megköszönjük gyülekezetünk tagjainak és minden jókedvű adakozónak a különféle célokra tett felajánlásait, adományait (az Egyházközség számlaszáma: 11738046 – 20020543 OTP. Bank Rt.). Hálás szívvel mondunk köszönetet mindenkinek egyházunk fenntartására adott egyházfenntartói hozzájárulásáért (az egyházfenntartói járulék befizethető a Kálvin tér 3. sz. alatti Lelkészi Hivatalban, csekken, valamint presbiter testvéreinknél is), perselyes és egyéb adományaiért. Köszönjük emellett úrvacsorai jegyekre, templomfelújításra, ifjúságunk nyári táborozására, vakációs bibliahétre nyújtott támogatást is. Köszönettel tartozunk továbbá a gyermekek és az idősek karácsonyi csomagjára nyújtott segítségért. Ebben a tanévben 480 hittanosunk van, heti 40 hittanórában, a vasárnapi iskolai alkalommal együtt.  Természetesen nem feledkezhetünk meg a nem anyagi jellegű segítségről sem, hiszen a sok kétkezi segítségért és a különböző alkalmakon való tevékeny részvételért szintén köszönettel tartozunk. Igaz tehát az Ige:  „…ismeritek  a mi Urunk Jézus Krisztusnak jótéteményét, hogy gazdag lévén szegénnyé lett érettetek, hogy ti az Ő szegénysége által meggazdagodjatok .” (II. Korintus 8.: 9).
Támogattuk a Daganatos Gyermekekért, Bethesda Kórházért, Hópihe, Jó Szívvel a Beteg Gyermekekért, Felhőcske, Szent Vitus, Gyermekmosoly alapítványokat, valamint a Magyarországi Református Egyház Szeretetszolgálatát, a Nyilas Misi programot is.
       Megköszönjük egyházközségünk Pro Eklézsia alapítványának támogatását is az SZJA 1%-os felajánlásával. (Az alapítvány adószáma: 18552203-1-09, OTP csekkszámlaszáma pedig: 11738046-20036782 ). Az alapítvány célja az iskola, a templom, az ifjúság és egyéb egyházi feladatok támogatása.
       A Magyarországi Református Egyház technikai száma: 0066.

       A városközpont rehabilitációs pályázatában az Egyházközség konzorciumi partnerként szerepel Berettyóújfalu Város Önkormányzatával. Beadtuk a templomhajó feletti tetőszerkezet kiviteli engedélyes helyreállítási tervét, melyre 45.000.000-Ft áll rendelkezésre az Önkormányzat által elnyert összegből.  Ha a Jó Atya engedi és élünk, 2010. februárjában kötjük meg a szerződést a felettes szervekkel. A munkálatok 2010. Pünkösd ünnepe után kezdődhetnek és az ősz folyamán zárulhatnak le.
Ezzel párhuzamosan 2009. december 31-ig elkészül a toronysisak teljes helyreállításának eredeti barokk stílusú kiviteli engedélyes terve a Nemzeti Kulturális Alap Igazgatósága 1.000.000-Ft-os támogatásával.


       Örömteli tényként tartjuk számon gyülekezetünk által fenntartott Toldi Miklós Református Általános Iskola (A Toldi Baráti Kör adószáma: 19123068-1-09,           bankszámlaszáma: 11738046-20018102) és egyházközségünk közös alkalmait, többek között a Reformáció Ünnepét, elsős diákjaink  iskolapolgárrá avatását.
Iskolánk tanulói több országos, megyei és helyi versenyen vettek részt, értek el kiemelkedő eredményt. Istennek adunk hálát azért, mert a nyári szünidő során 9.000.000-Ft-os beruházással elkészült Iskolánk új tornaszobája. Terveink közt szerepel az Iskola teljes felújítása, melyhez folyamatosan keressük a pályázati lehetőségeket.  Köszönet a szülőknek, az iskola vezetésének, a pedagógusoknak, hitoktatóinknak, a technikai dolgozóknak, és mindazoknak, akik a gyülekezet ügyéért  fáradoztak. Életükre és munkájukra,  továbbra  is  Isten  gazdag  áldását  kérjük!
 
Adventi, Karácsonyi hírek

A  Berettyóújfalui  Református  Egyházközség a
Toldi Miklós Református Általános Iskola és a
Szivárvány Református Óvoda
Adventi-Karácsonyi  Hírei

-November 30-án hétfőn délután fél 5 órakor mikulás ünnepség lesz a Kálvin téri gyülekezeti teremben fiatal kisgyermekes házaspárok, családok részére.

-December 5-én szombaton este 6 órakor jótékonysági hangverseny lesz a Református Templomért, a Magyar Parlament Kórusa (SZENÁTOROK) szolgálatával. Belépés díjtalan, perselyadományainkkal Templomunk felújítását támogatjuk.

 -December 6-án advent második vasárnapján délután 3 órakor adventi családi istentisztelet lesz a Templomban (bibliai történet, énektanulás, játékos vetélkedő, zeneiskolások műsora, orgonazene, ajándékszínezők).

-December 7-
én hétfőn délután fél 5-kor előadás lesz a Szivárvány Református Óvodában, az óvoda és iskolánk nevelői részére. Címe: „Keresztyén nevelő – nevelő keresztyén?” Előadó: Dr. Ferencz Árpád adjunktus -  lelkipásztor.

-December 11-én pénteken délután  fél 3 órakor karácsonyi műsorral szolgál a Területi Kórházban Iskolánk kórusa.

-December 12
-én szombaton délelőtt 9-13 óráig Egyházmegyei Adventi Játszóház lesz a Toldi Miklós Református Általános Iskolában (kézműves foglalkozások, éneklés, vidám játékok).

-December 13
-án Advent harmadik vasárnapján délelőtt 10 órakor karácsonyi műsorral szolgálnak a gyermekvárosi gyerekek a Wesselényi utcai Imaházban.

-December 15
-én kedden délután 2 órakor a kórház pszichiátriai osztályán karácsonyi istentisztelet lesz a gyülekezet szolgálatával.

-December 18-án pénteken délután 4 órakor lesz a Szivárvány Református Óvoda karácsonyi ünnepsége a  Nadányi Zoltán Művelődési Központban.

-December 18
-án pénteken  este fél 6 órakor lesz   a Toldi Miklós Református Általános Iskola  karácsonyi  ünnepsége a Járási Hivatal Dísztermében.

-December 22
-én kedden  ajándéknap lesz az iskolában (áhitat, osztálykarácsony).

-December 21-től  -  23-ig, hétfőtől – szerdáig bűnbánati istentiszteletek lesznek 4 órai kezdettel az Imaházban, 5 órai kezdettel a Kálvin téri gyülekezeti teremben.

-December 22
-én kedden délután fél 2-kor karácsonyi istentisztelet lesz a Mátyás utcai Szociális Otthonban a gyülekezet szolgálatával.

-December 24
-én csütörtökön, KARÁCSONY SZENTESTI  ÜNNEPI ISTENTISZTELET  lesz  3 órai kezdettel a Templomban, gyermekeink, hittanosaink, fiataljaink, a Szivárvány Református Óvoda és a Toldi Miklós Református Általános Iskola szolgálatával.
-Karácsony első napján, pénteken délelőtt 10 órakor úrvacsorás istentisztelet lesz a Templomban és az Imaházban is. Ugyanezen a napon délután 3 órakor lesz istentisztelet a Kálvin téri gyülekezeti teremben és az Imaházban.
-Karácsony másnapján szombaton délelőtt 10 órakor lesz ünnepzáró istentisztelet a Templomban és az Imaházban.

-December 27-én vasárnap délután 14 órakor karácsonyi úrvacsorás istentisztelet lesz az Árpád utcai Fényes Házban a gyülekezet szolgálatával.

-Az esztendő utolsó napján, csütörtök este 5 órakor tartunk hálaadó istentiszteletet a Templomban és az Imaházban.
-Újév napján  pénteken délelőtt 10 órakor tartunk hálaadó istentiszteletet a Templomban és az Imaházban.
-Megvásárolható a 2010-es Bibliaolvasó kalauz, Kálvin Kalendárium és falinaptár. A Reformátusok Lapja és a Kálvin Kiadó kiadványai egész évben vásárolhatóak.
-Egyéb hétközi és hétvégi alkalmaink a megszokott rend szerint lesznek.

Áldott Karácsonyi Ünnepeket és Békés, Boldog Új Évet Kívánunk Kedves Mindnyájuknak!
Az Úr Jézus Krisztus kegyelme legyen és maradjon továbbra is velünk!
2009. Adventjén, a Berettyóújfalui Református Egyházközség.
Bővebben...
 
Novemberi Hírek!
 

 A Berettyóújfalui Református Egyházközség és a
Toldi Miklós Református Általános Iskola
novemberi hírei

-Halottak Napi Emlékező Istentiszteletek a temetőkben november 1-én vasárnap: fél 12 Téglaparti Temető Református Istentisztelet, fél 2 Téglaparti Temető Római Katolikus Mise, 3 óra Csendes Temető Református Istentisztelet, 4 óra Berettyószentmárton Református Istentisztelet.

-November hónaptól iskolai előkészítőt tart a Toldi Miklós Református Általános Iskola nagycsoportos óvodásoknak. Jelentkezni lehet személyesen az iskolában vagy a 402-039-es telefonon.

-November 7-én szombaton 9-14 óráig Egyházmegyei Ifjúsági Nap lesz Berettyóújfaluban. (A helyszín szervezés alatt)

-November 8-án vasárnap délelőtt 10 órakor lesz elsős diákjaink iskolapolgárrá avatása a Templomban.

-November 9-én hétfőn este fél 8-kor Budapesten a Művészetek Palotájában: „Hadd hirdessem a te nevedet nemzedékről nemzedékre” Ünnepi hangverseny a Kálvin-év tiszteletére. A belépőjegy és az útiköltség a létszámtól függően előreláthatólag 5.000-Ft. Kérjük testvéreinket jelezzék részvételi szándékukat, hogy az odautazást ennek megfelelően tudjuk megszervezni.

-November 10 – 13-ig (keddtől – péntekig) Bűnbánati hetet tartunk, melyen új bor ünnepére készülünk. Imaházi alkalmaink 4 órakor kezdődnak, tanácstermi alkalmaink 5 órakor kezdődnek.

-November 14-én  szombaton Egyházmegyei Presbiteri Találkozó lesz Sápon és Biharkeresztesen.

-November  15-én vasárnap délelőtt 10 órakor Úrvacsorás Istentisztelet tartunk a Templomban és az Imaházban Új Bor ünnepe alkalmából. Egyben a Debreceni Egyetemi és Főiskolai Gyülekezet szolgál a Templomban.

-December 5-én szombaton este 6 órakor jótékonysági hangverseny lesz a Református Templomért, a Magyar Parlament Kórusa (SZENÁTOROK) szolgálatával. A belépés díjtalan, perselyadományinkkal a Berettyóújfalui Református Templom felújítását támogatjuk.

-December 6-án Advent második vasárnapján délután 3 órakor Adventi Családi Istentisztelet lesz a Templomban.

-December elején (szervezés alatt) Egyházmegyei Adventi játszóház lesz Berettyóújfaluban.

-Minden alkalmunkra nagy szeretettel várjuk Kedves Testvéreinket.
 
<< Első < Előző 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Következő > Utolsó >>

Találatok 81 - 88 / 88