Gyülekezet
Berettyóújfalui Gyülekezet

„ Legyetek valóban megtartói az Igének és ne csak hallgatói,
hogy megcsaljátok magatokat „
( Jakab Apostol 1. rész 22. vers )
(Olvasható a  templom  mennyezetén)
 
 
Berettyóújfaluban a hitújítás 1550-től 1590-ig ment végbe.
A lakosság a katolikus vallásról áttért a református hitre, továbbra is használták a középkorban épült templomot.
A Berettyóújfalui Református Anyaszentegyház 1590-ben alakult. A Református Egyháznak fennállása óta három temploma volt.

Az első templom:
a XIII – XIV. század fordulóján épülhetett, nyugat-kelet tájolású, kisméretű, gótikus templom volt a mai templom helyén. Ezt az 1600-as évek során nyugati irányba meghosszabbították és 1719-ben építettek hozzá egy barokk stílusú tornyot, mely ma is áll.

A második templom:
1765-ben az 1719-ben épült torony mellett lévő templomot teljesen átalakították, ez mind közadakozásból készült. Nagyon szép templom volt, rajza ma is az Egyházközség tulajdonában van.

 A jelenlegi templom:  építési ideje 1805 és 1808 között történt.

Miután a gyülekezet kinőtte második templomát, 1805-ben úgy döntött, hogy új templomot épít. Az Úrnak új hajléka közadakozásból épült nagytiszteletű Tóth György lelkipásztor úr és Erdei Mihály gondnok úr szolgálata idején.  A templom műemlék jellegű, nyugat-kelet tájolású, félkör alakban végződik. A torony és a templom építési stílusa késő barokk. A templombelső berendezései, szószék, Úr asztala, mózesszék, karzat, padok, copf stílusban készültek, (ülőhelyek száma a karzatokkal együtt 1500 fő). A torony 1719-ben épült, 1817-ben megmagasították. A toronyóra már 1763-ban megvolt. Az orgona téglakarzata 1842-ben készült el. A mennyezet (magassága 10 méter 20 centi)  legutoljára 1862-ben lett felújítva, a torony (magassága 36 méter) és a templomhajó teteje 1899-ben zsindelyről vasbádogra lett cserélve. A templom a második világháború alatt megsérült, a gyülekezet 1946-ban ennek helyreállítását elvégezte. Mivel az Úr asztalát is találat érte, ezért Kiss Sándor és neje Nagy Zsuzsanna újat csináltattak helyette Isten dicsőségére. A templom jelenleg teljes felújítás előtt áll.

A toronyban három harang lakik:

 A legkisebb 1778ban készült, súlya 3 mázsa. A középső 1922-ben készült, súlya 5 mázsa 50 kg. A legnagyobb harang szintén 1922-ben készült, súlya 11 mázsa.


 
 
 
 
 
 
A templomban szolgáló Liszt Orgona  története:

Az Egyházközség 1838-ban határozta el, hogy a templomába orgonát szeretne építtetni. Besnyő Ferenc orgonaépítő mesterrel kötöttek szerződést egy 1 manuálos, 16 regiszteres orgona készítésére 3.200 váltóforint összegért. Ez az orgona 1840-től 1936-ig szolgált.
 Liszt Ferencnek és a Magyar Királyi Zeneakadémiának 1882-ben készített egy orgonát Dangl Antal orgonaépítő mester Aradon. Liszt Ferenc orgonáját halála után az akkori kultuszminiszter a Debreceni Zenedének ajándékozta, ahol nagysága miatt nem tudták felállítani.  Az orgonát a Berettyóújfalui Református Egyházközség 600 pengőért vásárolta meg. A Liszt Orgonát és az 1840-ben készült orgonát Rieger Ottó cége építette egybe, Árokháty Béla református lelkész segítségével, mely 27 regiszteres, 2 manuálos + pedálos. Az orgona ünnepélyes átadása 1936. április 2-án történt. Az orgonaház késő klasszicista stílusú. 

 
 
 
A Berettyóújfalui Református Anyaszentegyház, lehetőségeihez képest igyekezett mindig odaadó áldozatkészséggel fenntartani templomát, iskoláit, parókiáit és mindent, ami tulajdonában állt, és ezt ezek után is így kívánja tenni.