Egyházközség fennállásának 420. évfordulója

„Uram Te voltál nékünk hajlékunk, nemzedékről nemzedékre”

(Zsoltárok könyve 90. rész 1. verse)

A Berettyóújfalui Református Egyházközség, a Bihari Múzeum, és a Toldi Miklós Református Általános Iskola szeretettel meghívja Önt és Szeretteit, az Egyházközség fennállásának 420. évfordulója alkalmából tartandó rendezvénysorozatra.

Október 31-én vasárnap délelőtt 10 órakor ünnepi istentisztelet a Templomban. Igét hirdet: Derencsényi István, a Tiszántúli Református Egyházkerület lelkészi főjegyzője. Az Egyházközség 420 éves történetéről Görbedi András presbiter, egyházmegyei tanácsos tart előadást. Az Istentisztelet előtt megtekinthető Magyar László István Biblia kiállítása, mely a későbbiekben a Toldi Miklós Református Általános Iskolában lesz látható.

Az Istentiszteletet követően a Bihari Múzeumban az Egyházközség történetét bemutató időszaki kiállítás megnyitójára kerül sor. A kiállítást megnyitja: Derencsényi István főjegyző.

November 2-től 5-ig,
keddtől – péntekig bűnbánati alkalmak lesznek (Az Imaházban 16 órai kezdettel, a Kálvin téri gyülekezeti teremben 17 órakor).

November 3-án
szerdán este 17 órakor Gyülekezeti Találkozó a Templomban. Igét hirdet: Tóth József, a Gáborján – Szentpéterszegi Egyházközségek lelkipásztora.

November 6-án 14- 16-ig, Múzeumtól a református templomtoronyig. Akadályverseny, egyháztörténeti, iskolatörténeti kérdések, feladatok a Múzeumok Őszi Fesztiválja keretében.

November 7-én vasárnap Úrvacsorás Istentiszteletet tartunk Új Bor ünnepe alkalmából, az Imaházban 9 órai kezdettel, a Templomban 10 órai kezdettel.  

November 11-én csütörtökön este 17 órai kezdettel Dr. Ferencz Árpád lelkipásztor előadása a Nadányi Zoltán Művelődési Központban. Címe: A református reformáció.

November 12-én pénteken este 17 órakor ünnepi hangverseny és Reményik Sándor emlékműsor a költő születésének 120. évfordulója alkalmából a Templomban. Közreműködik a Toldi Miklós Református Általános Iskola és a Szivárvány Református Óvoda kórusa, valamint a Debreceni Déri Múzeum baráti köre.

November 14-én
vasárnap délelőtt 10 órai kezdettel lesz a Templomban a Toldi Miklós Református Általános Iskola elsős diákjainak iskolapolgárrá avatása. Igét hirdet: Nagy Zsolt, a Bihari Református Egyházmegye esperese.

Az ünnepségsorozat fővédnöke: Dr. Bölcskei Gusztáv, a Tiszántúli Református Egyházkerület püspöke.

 
< Előző   Következő >