ADVENTI - KARÁCSONYI KÖRLEVÉL
ADVENTI - KARÁCSONYI  KÖRLEVÉL
„Dicsőség a magasságban Istennek, és a földön békesség
és az emberekhez jóakarat”(Lukács ev. 2,14)

Kedves Testvéreink!
      Krisztus Urunk születésének 2012. és Egyházközségünk fennállásának 422. évfordulóján nagy szeretettel hívjuk és várjuk Testvéreinket Adventi és Karácsonyi Ünnepi alkalmainkra. Hálát adunk az Örökkévaló Istennek, hogy ezekben a nehéz időkben is megtartott bennünket.
      
Az esztendő végén hálásan megköszönjük gyülekezetünk tagjainak és minden jókedvű adakozónak a különféle célokra tett felajánlásait, adományait (az Egyházközség számlaszáma: 11738046 – 20020543 OTP. Bank Rt.). Hálás szívvel mondunk köszönetet mindenkinek egyházunk fenntartására adott hozzájárulásáért (az egyházfenntartói járulék befizethető a Kálvin tér 3. sz. alatti Lelkészi Hivatalban, csekken, valamint presbiter testvéreinknél is), perselyes és egyéb adományaiért. Köszönjük az úrvacsorai jegyekre, templomfelújításra, ifjúságunk nyári táborozására, vakációs bibliahétre nyújtott támogatást. Köszönettel tartozunk a gyermekek és az idősek karácsonyi csomagjára nyújtott segítségért. Ebben a tanévben 507 hittanosunk van, heti 44 hittanórában, a vasárnapi iskolai alkalommal együtt.  Természetesen nem feledkezhetünk meg a nem anyagi jellegű segítségről sem, hiszen a sok kétkezi munkáért és a különböző alkalmakon való tevékeny részvételért szintén köszönettel tartozunk. Igaz tehát az Ige:  „…ismeritek  a mi Urunk Jézus Krisztusnak jótéteményét, hogy gazdag lévén szegénnyé lett érettetek, hogy ti az Ő szegénysége által meggazdagodjatok .” (II. Korintus 8.: 9).

Támogattuk a Magyarországi Református Egyház Szeretetszolgálatát, a Nyilas Misi programot és a Biblia kiadását, a Magyar Bibliatársulatot.
  Megköszönjük Egyházközségünk Pro Eklézsia alapítványának támogatását is az SZJA 1%-os felajánlásával. (Az alapítvány adószáma: 18552203-1-09, OTP csekkszámlaszáma pedig: 11738046-20036782 ). Az alapítvány célja egyházi feladatok támogatása.
       A Magyarországi Református Egyház technikai száma: 0066.

Január hónapban az orgona felújítására, Nagyvárad Város Önkormányzatával közösen adtunk be uniós pályázatot, mely forráshiány miatt nem nyert támogatást (HURO/1101 Magyarország – Románia Határon Átnyúló Együttműködési Program 2007 - 2013. Elnyerhető összeg: 30.000.000-Ft.).
Március hónapban a Templom falátfűrészeléses utólagos szigetelésére, szivárgó építésére és a toronysisak teljes cseréjére, Berettyóújfalu Város Önkormányzatával közösen adtunk be pályázatot, sajnos ez sem nyert forráshiány miatt (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium. Igényelt támogatás: 39.975.403-Ft.).
       A Diószegi Kis István Református Általános Iskola tanulói ebben az évben is több országos, megyei és helyi versenyen vettek részt, értek el kiemelkedő eredményt. Az iskola az új tanévben két első osztályt indított, tanulói létszám 164 fő.
A Szivárvány Református Óvoda három csoportban 85 óvodás gyermeket nevel. Az óvoda minden évben megrendezi az „Úr Csodái” országos rajzpályázatot.

Köszönjük minden kedves testvérünknek a gyülekezet ügyéért való fáradozását!

A Berettyóújfalui Református Egyházközség a Diószegi Kis István Református Általános Iskola és a
Szivárvány Református Óvoda adventi – karácsonyi hírei

-November 30-án pénteken délután 4 órakor karácsonyi műsorral szolgál a Diószegi Kis
 István Református Általános Iskola az ILCO klubban.
-December 2-án Advent I. vasárnapján délután 3 órakor ökumenikus adventi Istentisztelet
 van Berettyószentmártonban.
-Advent II. és III. vasárnapján a Templomban délelőtt 10 órakor a Diószegi Kis István
 Református Általános Iskola diákjai szolgálnak.
-December 6-án csütörtökön közös Mikulás ünnepséget tart a Szivárvány Református
 Óvoda és a Diószegi Kis István Református Általános Iskola.
-December 8-án szombaton egyházmegyei adventi játszóház Komádiban, melyen bábosaink
 és színjátszó köröseink is szolgálnak.
-December 9-én Advent II. vasárnapján 9 órakor az Imaházban a gyermekvárosi gyerekek
 szolgálnak (betlehemes játék, énekek).
-December 9-én vasárnap délután 3 órakor családi Istentisztelet lesz a Templomban.
-December 10-én hétfőn adventi szavalóversenyt rendez a Diószegi Kis István Református
 Általános Iskola.
-December 10-e hétfő az óvodások számára hirdetett karácsonyi rajzpályázat leadási
 határideje az iskolában és a dekorációs verseny értékelése. 
-December 13-án csütörtökön délután fél 5-kor Mikulás ünnepség van a kisgyermekes
 családok, a báb és drámafoglalkozáson, a vasárnapi iskolán és a színjátszó körben résztvevők
 számára a Tanácsteremben. 
-December 14-én pénteken adventi családi délutánt tart a Diószegi Kis István Református
 Általános Iskola.
-December 15-én szombaton 5 órakor lesz a Templomban Erdélyi Márta adventi előadói
 estje (vers – zene).
-December 16-án Advent III. vasárnapján délelőtt fél 10-től a bábos gyerekek szolgálata a
  katolikus templomban.
-December 18-21-ig, keddtől – péntekig lesznek bűnbánati alkalmaink. Az Imaházban
 délután 4 órakor, a Kálvin téri gyülekezeti teremben 5 órakor.
-December 18-án kedden délután 2 órakor a kórház pszichiátriai osztályán, karácsonyi
  Istentiszteletet tartunk a gyülekezet szolgálatával.
-December 19-én szerdán a Szivárvány Református Óvoda szolgálata Nyugdíjasklub
  számára, valamint adventi műsor a Fényes Ház idős lakóinak.
-December 20-án csütörtökön délután fél 2-kor karácsonyi Istentiszteletet tartunk a Mátyás
  utcai Szociális Otthonban a gyülekezet szolgálatával.
-December 20-án csütörtökön délután 4 órakor tartja a Nadányi Zoltán Művelődési
  Központban karácsonyi ünnepségét a Szivárvány Református Óvoda.

-December 24-én hétfőn, Szenteste délutánján, KARÁCSONYI  ÜNNEPI
 ISTENTISZTELET  lesz  3 órai kezdettel a Templomban, gyermekek, vasárnapi iskolások,
 hittanosok, fiatalok, a Szivárvány Református Óvoda és a Diószegi Kis István Református
 Általános Iskola szolgálatával.
-December 25-én, Karácsony első napján kedden, úrvacsorás Istentiszteletet tartunk az
  Imaházban 9 órakor, a Templomban 10 órakor. Ugyanezen a napon délután 3 órakor
  Istentisztelet az Imaházban.
-December 25-én kedden délután 2 órakor karácsonyi úrvacsorás Istentisztelet lesz az Árpád
  utcai Fényes Házban a gyülekezet szolgálatával.
-December 26-án, Karácsony másnapján szerdán az Imaházban 9 órai kezdettel, a
 Templomban 10 órai kezdettel vannak alkalmaink.
-Az esztendő utolsó napján, hétfőn este 5 órakor tartunk hálaadó Istentiszteletet a
 Templomban és az Imaházban.
-Újév napján  kedden délelőtt az Imaházban 9 órától, a Templomban 10 órától tartunk
  hálaadó Istentiszteletet.
-Egyéb hétközi és hétvégi alkalmaink a megszokott rend szerint lesznek.

Áldott Karácsonyi Ünnepeket és Békés, Boldog Új Évet Kívánunk  Kedves Mindnyájuknak!
Az Úr Jézus Krisztus kegyelme legyen és maradjon továbbra is velünk!
Áldáskívánással 2012. Adventjén, a Berettyóújfalui Református Egyházközség.
 
< Előző   Következő >