ADVENTI - KARÁCSONYI KÖRLEVÉL
        ADVENTI - KARÁCSONYI KÖRLEVÉL
Az angyal pedig ezt mondta nekik: Ne féljetek, mert íme, hirdetek nektek nagy örömet, amely az egész nép öröme lesz: Üdvözítő született ma nektek, aki az
Úr Krisztus a Dávid városában”(Lukács evangéliuma 2. rész 10,11. vers)
 
Kedves Testvéreink!
Krisztus Urunk születésének 2013. és Egyházközségünk fennállásának 423. évfordulóján nagy szeretettel hívjuk és várjuk Testvéreinket, Adventi és Karácsonyi Ünnepi alkalmainkra. Hálát adunk az Örökkévaló Istennek, hogy megtartott bennünket.
Az esztendő végén hálásan megköszönjük gyülekezetünk tagjainak és minden jókedvű adakozónak a különféle célokra tett felajánlásait, adományait (az Egyházközség számlaszáma: 11738046 – 20020543 OTP. Bank Rt.). Hálás szívvel mondunk köszönetet mindenkinek egyházunk fenntartására adott hozzájárulásáért (az egyházfenntartói járulék befizethető a Kálvin tér 3. sz. alatti Lelkészi Hivatalban, csekken, valamint presbiter testvéreinknél is), perselyes és egyéb adományaiért. Köszönjük az úrvacsorai jegyekre, templomfelújításra, ifjúságunk nyári táborozására, vakációs bibliahétre nyújtott támogatást. Köszönettel tartozunk a gyermekek és az idősek karácsonyi csomagjára nyújtott segítségért. Ebben a tanévben 512 hittanosunk van, heti 42 hittanórában. Természetesen nem feledkezhetünk meg a nem anyagi jellegű segítségről sem, hiszen a sok kétkezi munkáért és a különböző alkalmakon való tevékeny részvételért szintén köszönettel tartozunk. Igaz az Ige: „…ismeritek a mi Urunk Jézus Krisztusnak jótéteményét, hogy gazdag lévén szegénnyé lett érettetek, hogy ti az Ő szegénysége által meggazdagodjatok .” (II. Korintus 8.: 9).
 
Támogattuk a Magyarországi Református Egyház Szeretetszolgálatát, a Nyilas Misi Karácsonya és a Kék Vödör programot, a Duna menti árvízkárosultakat, valamint a Biblia kiadását, a Magyar Bibliatársulatot. Megköszönjük Egyházközségünk Pro Eklézsia alapítványának támogatását is az SZJA 1%-os felajánlásával. (Az alapítvány adószáma: 18552203-1-09, OTP csekkszámlaszáma pedig: 11738046-20036782 ). Az alapítvány célja egyházi feladatok támogatása. A Magyarországi Református Egyház technikai száma: 0066.
 
Február hónapban az Egyházközség pályázatot nyújtott be az Emberi Erőforrások Minisztériumához a Templom nádvakolat mennyezetének cseréjére. Megítélt összeg 5.000.000-Ft, valamint az Emberi Erőforrások Miniszterének külön keretéből az Egyházközség kapott 3.000.000-Ft-ot. A Tiszántúli Református Egyházkerülettől is kaptunk erre a célra 584.000-Ft-ot. A pályázat befejezési határideje 2014. május 31.
 
Berettyóújfalu Város Önkormányzata pályázatot nyújtott be az Új Széchenyi Terv Észak-Alföldi Operatív Program támogatási rendszeréhez „Berettyóújfalu az egészséges város –II. ütem” címmel. A projektet a Város Önkormányzata Egyházközségünkkel együtt konzorciumban valósítja meg, melyben a Templom toronysisakjának cseréje, szivárgó építése és utólagos falszigetelés szerepel 38.100.000-Ft támogatással. A pályázat befejezési határideje 2014. október 31.
 
A Szivárvány Református Óvoda három csoportban 85 óvodás gyermeket,
a Diószegi Kis István Református Általános Iskola 199 tanuló diákot nevel.
Köszönjük minden kedves testvérünknek a gyülekezet ügyéért való fáradozását!
 
 
 
A Berettyóújfalui Református Egyházközség a
Diószegi Kis István Református Általános Iskola és a
Szivárvány Református Óvoda adventi – karácsonyi hírei
 
-December 6-án pénteken délelőtt közösen várják és ünneplik a Mikulást a Szivárvány Református Óvoda gyermekei és a Diószegi Kis István Református Általános Iskola első osztályosai.
-December 9-10-én hétfőn és kedden adventi szavalóversenyt rendez a Diószegi Kis István
Református Általános Iskola.
-December 12-e csütörtök, az óvodások számára hirdetett karácsonyi rajzpályázat leadási
határideje az iskolában.
-December 12-én csütörtökön délután fél 5-kor Mikulás ünnepség lesz a kisgyermekes
családok, a báb és drámafoglalkozáson és a színjátszó körben résztvevők számára a Kálvin
téri Gyülekezeti Teremben.
-December 14-én szombaton egyházmegyei adventi játszóház lesz Komádiban.
-December 15-én Advent III. vasárnapján 9 órakor az Imaházban a gyermekvárosi gyerekek
szolgálnak.
-December 16-án hétfőn karácsonyi ünnepség lesz az iskolai előkészítősöknek és a
rajzpályázat eredményhirdetése az iskolában.
-December 16-án hétfőn karácsonyi műsorral kedveskedik a Szivárvány Református Óvoda
Napsugár Csoportja a Berettyóparti Nyugdíjasok Egyesületének.
 
-December 17-20-ig, keddtől – péntekig lesznek bűnbánati alkalmaink. Az Imaházban
délután 4 órakor, a Kálvin téri Gyülekezeti Teremben 5 órakor.
-December 17-én kedden délután 2 órakor a kórház pszichiátriai osztályán, karácsonyi
Istentiszteletet tartunk a gyülekezet szolgálatával.
-December 19-én csütörtökön délután 4 órakor tartja a Nadányi Zoltán Művelődési
Központban karácsonyi ünnepségét a Szivárvány Református Óvoda.
-December 21-én, szombaton 12 órától, a Diószegi Kis István Református Általános Iskola
közreműködésével meleg tea- és ételosztást szervez, Dr. Vitányi István országgyűlési
képviselő és Muraközi István polgármester, a rászorulók részére a Szent István téren.
-December 23-án hétfőn délután fél 2-kor karácsonyi Istentiszteletet tartunk a Mátyás
utcai Szociális Otthonban a gyülekezet szolgálatával.
 
-December 24-én kedden, Szenteste délutánján, KARÁCSONYI ÜNNEPI
ISTENTISZTELET lesz 3 órai kezdettel a Sportcsarnokban, gyermekek, hittanosok,
fiatalok,a Szivárvány Református Óvoda és a Diószegi Kis István Református Általános
Iskola szolgálatával.
-December 25-én szerdán, Karácsony első napján, úrvacsorás Istentiszteletet tartunk az
Imaházban 9 órakor, a Művelődési Házban 10 órakor. Ugyanezen a napon délután 3 órakor
Istentisztelet az Imaházban.
-December 25-én szerdán délután 2 órakor karácsonyi úrvacsorás Istentisztelet lesz az Árpád
utcai Fényes Házban a gyülekezet szolgálatával.
-December 26-án, Karácsony másnapján csütörtök az Imaházban 9 órai kezdettel, a
Kálvin téri Gyülekezeti Teremben 10 órai kezdettel vannak alkalmaink.
-Az esztendő utolsó napján, kedden este 5 órakor tartunk hálaadó Istentiszteletet az Imaházban.
-Újév napján szerdán délelőtt az Imaházban 9 órától, a Kálvin téri Gyülekezeti Teremben 10
órátóltartunk hálaadó Istentiszteletet.
-III. Református Bál tervezett időpontja 2014. február 15. szombat.
-Egyéb hétközi és hétvégi alkalmaink a megszokott rend szerint lesznek.
 
Áldott Karácsonyi Ünnepeket és Békés, Boldog Új Évet Kívánunk Kedves Mindnyájuknak!
Az Úr Jézus Krisztus kegyelme legyen és maradjon továbbra is velünk!
Áldáskívánással 2013. Adventjén, a Berettyóújfalui Református Egyházközség.

 
< Előző   Következő >