ADVENTI - KARÁCSONYI KÖRLEVÉL

ADVENTI - KARÁCSONYI  KÖRLEVÉL

„Az angyal pedig ezt mondta nekik: Ne féljetek, mert íme,
hirdetek nektek nagy örömet, amely az egész nép öröme lesz:
Üdvözítő született ma nektek, aki az Úr Krisztus a Dávid városában”
(Lukács evangéliuma 2. rész 10,11. vers)

Kedves Testvéreink!
      Krisztus Urunk születésének 2014. és Egyházközségünk fennállásának 424. évfordulóján nagy szeretettel hívjuk és várjuk Testvéreinket, Adventi és Karácsonyi Ünnepi alkalmainkra. Hálát adunk az Örökkévaló Istennek, hogy megtartott bennünket, folytathattuk Templomunk felújítását és missziói alkalmainkat is.


       Az esztendő végén hálásan megköszönjük gyülekezetünk tagjainak és minden jókedvű adakozónak a különféle célokra tett felajánlásait, adományait (az Egyházközség számlaszáma: 11738046 – 20020543 OTP. Bank Nyrt.). Hálás szívvel mondunk köszönetet mindenkinek egyházunk fenntartására adott hozzájárulásáért (az egyházfenntartói járulék befizethető a Kálvin tér 3. sz. alatti Lelkészi Hivatalban vagy csekken is), perselyes és egyéb adományaiért. Köszönjük az úrvacsorai jegyekre, templomfelújításra, vakációs bibliahétre, konfirmációra, az ifjúsági hétre és ifjúságunk nyári táborozására nyújtott támogatást. Köszönettel tartozunk a gyermekek és az idősek karácsonyi csomagjára nyújtott segítségért. Ebben a tanévben 541 hittanosunk van, heti 46 hittanórában. Természetesen nem feledkezhetünk meg a nem anyagi jellegű segítségről sem, hiszen a sok kétkezi munkáért és a különböző alkalmakon való tevékeny részvételért szintén köszönettel tartozunk. „ …megemlékezve az Úr Jézus szavairól, mert Ő mondta: Nagyobb boldogság adni, mint kapni.” (Apostolok Cselekedetei 20.: 35).


Támogattuk a Magyarországi Református Egyház Szeretetszolgálatát, a Nyilas Misi Karácsonya és a Kék Vödör programot, valamint a Biblia kiadását, a Magyar Bibliatársulatot. Megköszönjük Egyházközségünk Pro Eklézsia alapítványának támogatását is az SZJA 1%-os felajánlásával. (Az alapítvány adószáma: 18552203-1-09, OTP csekkszámlaszáma pedig: 11738046-20036782 ). Az alapítvány célja egyházi feladatok támogatása. A Magyarországi Református Egyház technikai száma: 0066.Berettyóújfalu Város Önkormányzata pályázatot nyújtott be az Új Széchenyi Terv Észak-Alföldi Operatív Program támogatási rendszeréhez „Berettyóújfalu az egészséges város –II. ütem” címmel. A projektet a Város Önkormányzata Egyházközségünkkel együtt konzorciumban valósítja meg, melyben a Templom toronysisakjának helyreállítása, a károsult fa fedélszéki elemeinek cseréje, valamint a Templom körül az esővizet elvezető szivárgó építése és utólagos falszigetelés szerepel 38.100.000-Ft támogatással. Köszönet ezért a Város Önkormányzatának! A munkálatok várhatóan 2015 tavaszára készülnek majd el. Ezzel a pályázattal kapcsolatosan az Egyházközségnek önerőből kell kigazdálkodnia a közbeszerzői díjat: 381.000-Ft, és a műszaki ellenőrzés díját: 609.600-Ft.

Az Egyházközség pályázatot nyújtott be az Emberi Erőforrások Minisztériumához a Templomhajó feletti mennyezeti nádvakolat cseréjére, valamint a födémgerendák megerősítésére. Megítélt összeg 5.000.000-Ft, valamint az Emberi Erőforrások Miniszterének külön keretéből az Egyházközség kapott 3.000.000-Ft-ot. A Tiszántúli Református Egyházkerülettől is kaptunk erre a célra 4.584.000-Ft-ot. A mennyezet előreláthatólag 2015 tavaszára készül majd el.

A jövőben várható, előttünk álló pályázatokból több mindent kell majd még megvalósítanunk a Templommal kapcsolatosan: vakolat javítás kívül és belül; színezés, festés, mázolás; nyílászárók cseréje; az elkorhadt padok javítása, cseréje; elektromos kábelek cseréje a falban és világítás korszerűsítése; orgona felújítása; toronylépcsőzet cseréje; fűtés korszerűsítése; a belső járószinti padlózat helyreállítása; toronyóra cseréje; templomkert parkosítása és hangosítás. A 2002-es esztendőben, amikor a harangokat új rugalmas tartószerkezettel, ütő és lengőszerkezettel láttuk el, a három harangot úgy helyeztük el a toronyban, hogy középen ki van alakítva a helye, megvan a lehetősége egy negyedik 1825 kg-os C hangú nagyharang elhelyezésének is.

Nem feledkezhetünk meg a Wesselényi utcai Imaházunkról sem, ahol szükségessé válik a nyílászárók cseréje, a fűtés és az elektromos hálózat felújítása. De felújításra szorul a Kálvin tér 3. szám alatti teljes épületünk is. Ezekre is keressük a pályázati forrásokat.

Minden elvégzett munkáért az Örökkévaló Istennek adunk hálát, és hozzá fohászkodunk az előttünk álló feladatok elvégzéséért is. 

A Szivárvány Református Óvoda három csoportban 83 óvodás gyermeket, a Diószegi Kis István Református Általános Iskola  238 diákot nevel.
Köszönjük minden kedves testvérünknek a gyülekezet ügyéért való fáradozását!A Berettyóújfalui Református Egyházközség, a Diószegi Kis István Református Általános Iskola, és a
Szivárvány Református Óvoda adventi – karácsonyi hírei:


-December 5-én pénteken délelőtt közösen várják és ünneplik  Mikulást a Szivárvány Református Óvoda óvodásai és a Diószegi Kis István Református Általános Iskola első osztályosai.
-December 7-én Advent II. vasárnapján 9 órakor az Imaházban iskolánk diákjai szolgálnak.
-December 11-én csütörtökön hagyományőrző disznótor lesz a Diószegi Kis István Általános Iskolában.
-December 12-e péntek, az óvodások számára hirdetett karácsonyi  rajzpályázat leadási határideje az iskolában.
-December 14-én Advent III. vasárnapján 9 órakor az Imaházban a gyermekvárosi gyerekek szolgálnak.
-December 15-én hétfőn karácsonyi ünnepség lesz az iskolai előkészítősöknek, és a rajzpályázat eredményhirdetése az iskolában.
-December 16-19-ig, keddtől – péntekig lesznek bűnbánati alkalmaink. Az Imaházban délután 4 órakor, a Kálvin téri Gyülekezeti Teremben 5 órakor.
-December 17-én szerdán karácsonyi műsorral kedveskedik a Szivárvány Református Óvoda Holdfény Csoportja a Berettyóparti Nyugdíjasok Egyesületének.
-December 17-én szerdán délután 2 órakor a kórház pszichiátriai osztályán karácsonyi Istentiszteletet tartunk a gyülekezet szolgálatával.
-December 17-én szerdán 5 órakor testvérgyülekezeti találkozó lesz a Kálvin téri Gyülekezeti Teremben, a gáborjáni és a szentpéterszegi gyülekezetek tagjaival. Ezt követően szeretetvendégséget tartunk az ebédlőben.
-December 18-án csütörtökön délután 2 órakor karácsonyi Istentiszteletet tartunk a Mátyás utcai szociális otthonban a gyülekezet szolgálatával.
-December 18-án csütörtökön délután 4 órakor tartja a Nadányi Zoltán Művelődési Központban karácsonyi ünnepségét a Szivárvány Református Óvoda.
-December 19-én pénteken este 6 órától Jótékonysági Est lesz a Városi Sportcsarnokban, a Berettyóújfalui Református Templom felújításának folytatásáért, Mészáros János Elek, a Csillag Születik nyertesének
 közreműködésével. Belépőjegy 1.500-Ft, megvásárolható elővételben a Kálvin tér 3. sz. alatti Lelkészi Hivatalban, vagy a helyszínen. Templomunk felújítására szeretettel fogadunk el adományokat az
 Egyházközség számlaszámára, 11738046– 20020543 OTP. Bank Nyrt., vagy személyesen a Kálvin tér 3. sz. alatti Lelkészi Hivatalba.
-December 24-én szerdán, Szenteste délutánján, KARÁCSONYI      ÜNNEPI ISTENTISZTELET  lesz  3 órai kezdettel a Sportcsarnokban, gyermekek, hittanosok, fiatalok, a Szivárvány Református Óvoda és a Diószegi Kis István Református Általános Iskola szolgálatával.
-December 25-én csütörtökön, Karácsony első napján, úrvacsorás Istentiszteletet tartunk az Imaházban 9 órakor, az Ebédlőben  ½ 11 órakor. Ugyanezen a napon délután 3 órakor Istentisztelet az Imaházban.
-December 26-án, Karácsony másnapján pénteken az Imaházban 9 órai kezdettel, a Kálvin téri Gyülekezeti Teremben 10 órai kezdettel vannak alkalmaink.
-December 26-án pénteken délután 2 órakor karácsonyi úrvacsorás Istentisztelet lesz az Árpád utcai Fényes Házban a gyülekezet szolgálatával.
-Az esztendő utolsó napján, szerdán este 5 órakor tartunk hálaadó Istentiszteletet az Imaházban.
-Újév napján  csütörtökön délelőtt az Imaházban 9 órától, a Kálvin téri Gyülekezeti Teremben 10 órától tartunk hálaadó Istentiszteletet.
-Januártól péntek délutánonként konfirmációi előkészítőt tartunk.

-IV. Református Bál tervezett időpontja 2015. február 14. szombat.
-Egyéb hétközi és hétvégi alkalmaink a megszokott rend szerint lesznek.

-A Magyar Református Szeretetszolgálat ebben az esztendőben is megszervezi a Kék Vödör élelmiszergyűjtési programot azzal a céllal, hogy segítséget nyújtsanak az arra leginkább rászorultaknak, tartós élelmiszerek kiosztásával. Töltsünk együtt reményt a vödrökbe. Az üres vödrök átvehetőek a Kálvin tér 3. szám alatt, december 15-ig hétfőig lehet azokat megtöltve visszahozni. (www.kekvodor.hu)

-A Magyar Református Szeretetszolgálat csomaggyűjtést szervez Nyilas Misi Karácsonya címmel, hátrányos helyzetű gyerekek számára. Cipős dobozba zárt szeretet. Töltsünk meg egy cipős dobozt olyan ajándékokkal, aminek saját gyermekünk is örülne. A dobozon tüntessük fel, hogy milyen korú és nemű gyermeknek szánjuk az ajándékot. A dobozokat december 15-ig hétfőig várjuk szeretettel a Kálvin tér 3. sz. alatti Lelkészi Hivatalba. (www.jobbadni.hu)
 
Minden alkalmunkra szeretettel hívjuk és várjuk Kedves Testvéreinket!Áldott Karácsonyi Ünnepeket és Békés, Boldog Új Évet Kívánunk  Kedves Mindnyájuknak!
Az Úr Jézus Krisztus kegyelme legyen és maradjon továbbra is velünk!
Áldáskívánással 2014. Adventjén, a Berettyóújfalui Református Egyházközség.


www.reformatusbujfalu.hu       www.dioszegi-refi.hu
 
< Előző   Következő >